Autoškola: Od podzimu další nové otázky. Vyzkoušejte si je!

20. září 2022 16:21

V říjnu se opět rozšíří sada nových otázek v závěrečných teoretických testech v autoškolách. Přibudou statické otázky i ty s animací nebo videem z reálného provozu.

Čtěte také

Ministerstvo dopravy už skoro rok doplňuje okruh otázek pro teoretické testy při závěrečných zkouškách v autoškolách o nová zadání. S některými z nich mají studenti problémy, ukazuje analýza.

Dnes rezort zveřejnil už čtvrtou sadu nových otázek. Do praxe bude uvedená během podzimu.

Vyzkoušejte si nové otázky ze záverečných testů v autoškolách: www.noveotazky.cz

Žákům dávají zabrat křižovatky

Z dosavadní zhruba stovky nových otázek, včetně dopravních situací s počítačovými animacemi nebo videem, mají žáci v autoškolách největší potíže se situacemi v křižovatkách.

"Neznají nadřazenost, v uvozovkách, toho dopravního značení a neuvědomují si, že v případě, pokud je světelný signál, že se neřídí svislými dopravními značkami, ale musí se řídit pravidly, které se týkají světelných signálů," vysvětluje Milan Janda z odboru agend řidičů Ministerstva dopravy.

Studenti podle Jandy taky hodně tápou v odpovědích, jestli cyklista může v jízdních pruzích předjíždět zprava. Což může. Ukazuje se dále, že polovina lidí nezná pravidla jízdy v pruzích.

Čtěte také

Nové otázky složitější?

Celkově studenti odpovídají na nové otázky špatně z 12 procent. To je asi o tři procentní body víc než při odpovědích na staré otázky.

Asociace autoškol už chystá na základě výsledků provedené analýzy další vzdělávání. „Už dneska chystáme seminář (pro učitele), tak abychom mohli tyto informace předat dál, a ti učitelé je následně předávali žákům. Víme, že se můžeme zaměřit na tuto konkrétní problematiku, protože evidentně dělá těm žadatelům větší problém," říká místopředseda asociace Jiří Novotný.

Tři desítky nových otázek od října

S otázkami z dnes představené nové sady se žáci v autoškolách setkají od 23. října 2022. Jde o 30 statických otázek a 11 dynamických počítačových animací či videí z reálného provozu. Zaměřené jsou na problematiku nevěnování se řízení a bezpečný odstup vozidel.

Ministerstvo dosud nasadilo 109 nových otázek. Včetně těch starých jich je celkem kolem devíti stovek. Každý žadatel v současnosti u zkoušky řeší 25 příkladů.

autoři: Luděk Hubáček , ZV
Spustit audio