Jak nejlépe hlásit dopravní problémy Zelené vlně

1. únor 2019 12:00

Nehoda? Nebezpečný předmět na vozovce? Zmatené zvíře na silnici? Dlouhá kolona? Nepříjemné omezení? Hustá mlha? Zákeřné náledí? Jiná potíž? Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní! Můžete dalším řidičům ušetřit čas, nebo i zabránit neštěstí. Vytočte bezplatnou linku 800 553 553. Naši dispečeři se během rozhovoru sami zeptají na vše podstatné.

Co vše je vhodné zmínit?

Ideální hlášení by mělo obsahovat tyto údaje:

  • Číslo dálnice nebo silnice, ve městě název ulice
  • Směr, ve kterém je ovlivněný provoz (odkud–kam)
  • Určení místa – na dálnici: kilometrovník/blízký exit, na silnici mimo město: nedaleká obec/odbočka/čerpací stanice a podobně, ve městě: adresa (orientační číslo domu v dané ulici)/blízký obchod nebo jiný známý objekt
  • Co je příčinou problémů – nehoda, omezení, porouchané vozidlo...
  • Situace na místě, důsledky – jak je místo průjezdné, zdali vzniká kolona, jaké je zhruba zdržení
  • Případně zkušenost po projetí objízdnou trasou, nebo její doporučení na základě znalosti regionu

STAŇTE SE ZPRAVODAJEM ZELENÉ VLNY!

Co když si nejsem něčím jistý?

Cvičení IZS u nehody na novém úseku dálnice D11

Především nemějte obavy o to, zdali dokážete říci vše sami. Nevoláte na záznamík. Mluvit budete s člověkem. Po vytočení bezplatné linky 800 553 553 vám automat přehraje jen krátkou uvítací zprávu a vzápětí vás spojí s volným dispečerem. Ten se doptá na všechny potřebné podrobnosti.

Vůbec nevadí, jestliže nevíte například číslo silnice. Stačí zmínit odkud a kam komunikace vede, tedy kudy jedete, a uvést nějaký orientační bod. V rámci dialogu se už dopracujeme ke stanovení konkrétního místa, odkud danou komplikaci hlásíte.

Stejně tak není problém, pokud neznáte veškeré podrobnosti. Dojíždíte například do kolony. Není možné odhadnout jak je dlouhá. A už vůbec není zřejmá její přičina. Na některé otázky tedy nemůžete odpovědět. Nevadí. I dílčí informace jsou pro nás důležité! Jiná fakta nám zavolají zase další Zpravodajové Zelené vlny z jiné části kolony. Nebo situaci upřesní zpráva od policistů, respektive z Národního dopravního informačního centra. Případně využijeme data z některého z telematických systémů. Prakticky každá z odvysílaných zpráv o dopravní události vzniká takto jako mozaika sestavená z řady dílů, tedy s využitím širokého portfolia informačních zdrojů.

Výstražný trojúhelník před autem

Bezpečnost především!

Volejte nám, prosíme, vždy jen za předpokladu, že dodržíte všechna pravidla bezpečnosti. Za jízdy tedy pouze s využitím hands-free. A pokud kvůli hovoru budete zastavovat, pak jedině na bezpečném místě. Tím rozhodě není odstavný pruh na dálnici. Tam smí stát jen vozidlo, které není schopné další jízdy, a musí být ihned nahlášené policii, aby bylo co nejdříve výrazně označené například světelnou šipkou.

Jak postupovat u dopravní nehody?

Specifická je situace, kdy se stanete svědky, nebo dokonce účastníky dopravní nehody. Zvlášť jedná-li se o vážnou havárii. Pak mají samozřejmě absolutní přednost následující kroky:

Zajištění bezpečnosti své a ostatních – zastavení na bezpečném místě, povinné užití reflexní vesty a výstražného trojúhelníku, případně dalších prostředků jako jsou varovné blikače

Jsou-li na místě zranění, poskytnutí bezodkladné první pomoci (zastavit tepenné krvácení, případně zahájit laickou resuscitaci), přivolat složky Integrovaného záchranného systému, do jejich příjezdu pokračovat v asistované resuscitaci, respektive pomoci zraněným – podrobněji na stránkách BESIPu

Teprve poté je prostor pro volání do dispečinku Zelené vlny na bezplatnou linku 800 553 553

Spustit audio