Nebezpečí číhá na železničních přejezdech

2. únor 2004 18:14

Řidiči i ostatní účastníci silničního provozu stále často podceňují nebezpečí, které hrozí na železničních přejezdech. Rozjetý vlak má přitom brzdnou vzdálenost několik stovek metrů a šance na přežití srážky s vlakem je zcela mizivá. V uplynulém roce počet mrtvých na přejezdech vzrostl proti roku 2002 o více než 25 procent.

V roce 2003 bylo hlášeno 1 036 nehod na železničních přejezdech. To je o 455 méně než v roce 2002. Zahynulo však při nich o 11 lidí více než v předcházejícím roce - celkem 51 osob. Dalších 301 lidí bylo zraněno, to je o 66 osob méně než v roce 2002.

RokPočet nehodPočet usmrcenýchPočet zraněných20031036513012002149140367rozdíl 2003/2002-455+11-66index 2003/200269,5 %127,5 %82,0 %

Z uvedeného počtu nehod na železničních přejezdech šlo o 281 srážek s vlakem. Při těchto nehodách přišlo o život 44 lidí (o 9 osob více než v roce 2002) a dalších 155 utrpělo zranění (o 10 osob méně, než v roce 2002). Oproti roku 2002 se počet těchto nehod zvýšil o cca 15 procent, počet usmrcených byl vyšší o cca 26 procent. Počet zraněných byl nižší o cca o 6 procent.

Počet nehod tohoto typu a jejich následky v uplynulých 10 letech uvádí následující tabulka:

RokPočet nehodPočet usmrcenýchPočet zraněných199430032152199533539198199637138190199733542186199829331162199931238140200026135121200129637111200224535165200328144155rozdíl 2003/2002+36+9-10index 2003/2002114,7 %125,7 %93,9 %

Z tabulky vyplývá, že nejvíce těchto nehod policie zaregistrovala v roce 1996 - 371 nehod, nejvíce usmrcených bylo v roce 2003 (44 osob) a nejvíce zraněných bylo v roce 1995 (198 osob). Počet srážek s vlakem měl tedy do roku 2002 sestupnou tendenci a počet usmrcených v posledních letech kolísal kolem hranice 35 osob, ale v roce 2003 došlo k výraznému zvýšení. Rovněž počet zraněných se v posledních dvou letech výrazně zvýšil.

Nehody končící srážkou s vlakem jsou velmi závažné. Na 1000 těchto nehod připadalo v roce 2003 téměř 157 usmrcených osob, což je o 14 procent více než v roce 2002. Přitom průměr v ČR je necelých 7 usmrcených osob na 1000 nehod. Tragičnost těchto nehod dokresluje i nárůst hodnoty tohoto ukazatele - od roku 1998 se prakticky neustále zvyšuje.

Vývoj závažnosti nehod na přejezdech

Vývoj počtu usmrcených osob na přejezdech

Zákon o provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se železničními přejezdy stanoví povinnosti řidičů:

počínat si zvlášť opatrně, a zejména se přesvědčit, jestli je možné přes přejezd bezpečně přejet,
50 m před přejezdem snížit rychlost na 50 km/h, a přejezd přejíždět rychlostí 30 km/h,
pokud na světelné signalizaci svítí přerušované bílé světlo, může se jet přes přejezd rychlostí 50 km/h,
na přejezdu se nesmí nikdo zbytečně zdržovat

Na přejezd nesmí řidič vjet,

když je signalizována výstraha (dvě červená přerušovaná světla),
když se sklápějí nebo zdvihají závory (a když jsou závory sklopeny),
když drážní zaměstnanec dává znamení praporkem nebo červeným světlem,
když je vidět nebo slyšet přijíždějící vlak (tento zákaz neplatí, když na signalizaci svítí bílé přerušované světlo).

K signalizaci bílým přerušovaným světlem však lze uvést, že jsou známy případy, kdy na přejezdu svítilo bílé přerušované světlo a současně projížděl vlak. Byla to sice ojedinělá technická závada, ale došlo k ní, v minulosti např. na okraji Prahy.

U pozemních komunikací jsou před železničními přejezdy umísťovány návěstní desky s pruhy - tři pruhy ve vzdálenosti 240 m, dva pruhy 160 m a s jedním pruhem 80 m před přejezdem. Výstražná značka upozorňující na železniční přejezd je trojúhelníková a je na ní znázorněná buď parní lokomotiva, což znamená, že bude následovat nezabezpečený přejezd, anebo jsou na značce znázorněny závory, což má znamenat železniční přejezd zabezpečený. Dodatková tabulka "Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou" se přidává většinou tam, kde není křížení kolmé. Těsně před přejezdem je výstražný kříž, buď jednoduchý, což znamená jednokolejný přejezd, anebo dvojitý, upozorňující, že železniční přejezd je vícekolejný. Také může být před přejezdem značka "Stůj, dej přednost v jízdě!". Pak je povinné před přejezdem zastavit a pokračovat v jízdě teprve poté, když se řidič přesvědčí, že se neblíží vlak.

Upozornění pro ty, kteří absolvovali řidičský výcvik před rokem 1989 a nedoplnili si své znalosti pravidel silničního provozu: Dopravní značka "Vlečkový přejezd" již neexistuje. Z tzv. vlečkových přejezdů se staly "klasické" železniční přejezdy, tím se na ně vztahují všechna ustanovení o železničních přejezdech uvedená v pravidlech silničního provozu.

Dvě červená střídavě přerušovaná světla zakazují vjezd na přejezd, přerušované bílé světlo znamená, že přes přejezd je možno přejet (viz však výhradu uvedenou výše). Je-li zabezpečovací zařízení v poruše, pak u závor bývá zaměstnanec dráhy, a pokud krouží červeným nebo žlutým praporkem, anebo za snížené viditelnosti červeným světlem, je zakázáno na přejezd vjet.

Další nařízení ve vztahu k železničním přejezdům:

řidič nesmí zastavit a stát na železničním přejezdu a ve vzdálenosti kratší než 15 metrů před ním a za ním,
řidič nesmí použít dálková světla, mohl-li by být oslněn strojvedoucí vlaku nebo řidič jiného drážního vozidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru (např. v důsledku sklonu vozovky).

Zdroj statistických údajů: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky

autoři: PČR , dka , AČR
Spustit audio