Roste počet řidičů odmítajících testy na alkohol a drogy. Změní to přísnější tresty?

8. srpen 2023 18:12

Koho hlídky testují na drogy? Je pokuta za odmítnutí dostatečně odstrašující? Jak mohou policisté postupovat při pozitivních výsledcích? Otázky pro zástupce šéfa dopravní policie.

Stále víc řidičů v Česku odmítá při policejní kontrole testy na alkohol a jiné návykové látky. Ukazují to statistiky přestupků a trestných činů Ministerstva dopravy. Vloni se motoristé nechtěli podrobit testu ve více než sedmi tisících případech. To je téměř dvojnásobek oproti roku 2018.

Na souvislosti se Radiožurnál ptal Michala Hodbodě, zástupce ředitele dopravní policie.

Čtěte také

Policisté provádějí testy na alkohol automaticky při jakékoliv silniční kontrole už více než deset let. Čím si vysvětlujete ten nárůst odmítnutých dechových zkoušek v poslední době?

"Je potřeba podívat se na tu statistiku. Ona vychází z přestupku, který spočívá právě v odmítnutí toho vyšetření, ale týká se jak alkoholu, tak návykových látek. A v těchto případech, co se týká alkoholu, tak zde není tolik těch odmítnutí, ale větší počet těch odmítnutých je v případě vyšetření na návykovou látku. Je to do jisté míry dáno i tím postupem, který upravuje legislativa. To znamená, že v případě alkoholu jsou provedeny dvě dechové zkoušky na místě kontroly. Pakliže je naměřená hodnota v souladu s metodikou ČMI, tak potom už není potřeba ani provádět odběr biologického materiálu, odborné lékařské vyšetření. Ale v případně návykových látek, pokud je na místě orientační test pozitivní, tak potom vždy následuje výzva k tomu, aby se ten řidič podrobil odbornému lékařskému vyšetření. A zde se často setkáváme s tím, že ti řidiči odmítnou."

Začněme alkoholem. Mluvili jsme s dopravním expertem Romanem Budským z platformy Vize nula a ten tvrdí, že test odmítají řidiči úmyslně, protože jde o přestupek. Zatímco pokud by souhlasili s dechovou zkouškou, a tedy měli dokázaný alkohol, tak by šlo o trestný čin. A tam už jsou přísnější tresty. Co si o tom myslíte?

"Já úplně tento názor nezastávám, protože pokud se podíváme na ty tresty, které hrozí reálně v tom trestním řízení, případně ty správní tresty, které hrozí v tom správním řízení, tak jsou si hodně podobné. A troufnu si říct, že někdy jsou ty sankce za to odmítnutí větší než ty tresty, které hrozí potom v trestním řízení. Navíc v rámci trestního řízení je možno i různých odklonů a dalších postupů."

Čtěte také

Nicméně už jen na podpis prezidenta čeká novela silničního zákona, která by to od příštího roku měla zpřísnit, takže maximální pokuta za odmítnutí testu se má z 50 tisíc zvednout na 75 tisíc korun a zákaz řízení se prodlouží ze dvou až na tři roky. Je to podle vás dostačující zpřísnění?

"Já se domnívám, že ano. Toto prošlo určitou diskuzí v rámci odborné veřejnosti. Diskutovali jsme o tom i s Ministerstvem dopravy a domníváme se, že toto by mělo být dostačující. Pokud si vezmete tu sankci 75.000 Kč jako horní hranici, tak mi to přijde opravdu jako takový zdvižený prst, který by měl každého varovat."

Přitom v sousedních zemích jsou sankce za odmítnutí testu mnohem vyšší už teď. Třeba v Rakousku se na takového řidiče pohlíží, jako by měl v krvi přes promile a půl, a řízení s takovým množstvím je automaticky trestný čin. Nejste tedy proto, aby si něco podobného zavedlo i v Česku?

"Jak říkám, za nás úplně zastánci tohoto nejsme. Diskutovali jsme toto i v rámci chystané novely právě s Ministerstvem dopravy. A myslíme si, že ten výstup, který je v té novele, kterou teď schválil Senát, tak je za nás dostačující."

Jaká je situace s testy na jiné drogy? Liší se vlastně testy podle toho, na jakou drogu jsou cílené?

"Neliší. My využíváme testy, které jsou schopné na místě odhalit šest návykových látek. Je to cannabis, amfetamin, metamfetamin, kokain, případně benzodiazepin."

Jak policista pozná, zda vytáhnout tento způsob testování, tzv. DrugWipe, anebo klasický alkohol tester?

"Ten postup je nastavený v podstatě jednoduše. Součástí každé základní kontroly je zkouška na alkohol. A pakliže ta osoba jeví dále známky, a test byl negativní, tak se provede test na návykové látky."

Čtěte také

Jak často k tomu dojde, jak často zůstane v uvozovkách u alkoholu, a jak často je potřeba vytáhnout ten DrugWipe?

"To záleží na konkrétních situacích. Záleží to například na plánování dopravně bezpečnostních akcí, které se na to třeba tematicky zaměřují. Toto se nedá takto odhadnout."

Chystáte nějakou takovou akci ještě letos o prázdninách?

"Ano, tyto akce budou probíhat, probíhají převážně v rámci krajských ředitelství policie nebo v rámci jednotlivých územních odborů."

Jaký je postup v situaci, kdy test na drogy vyjde pozitivní? Co v té chvíli musí hlídka udělat? Zakáže řidiči další řízení? Jaký další postup?

"Ať už se týká alkoholu nebo návykových látek, v obou těchto případech máme na místě oprávnění zadržet řidičský průkaz. V rámci novely budeme nově moci zadržet řidičský průkaz i fikcí, to znamená, i když nám ho nepředloží. Jsme oprávněni zakázat mu další jízdu. Opět v rámci novely tam bude tato role posílena zvýšením sankce. A jako poslední bod máme potom možnost zabránit řidiči v další jízdě odtažením vozidla nebo přiložením technického prostředku."

Na otázky Radiožurnálu odpovídal za Policejní prezidium Michal Hodboď, zástupce ředitele dopravní policie.

Spustit audio