ŘSD začalo stavět dálnici D48 Rybí - Rychaltice

30. červen 2017 16:37

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo ve čtvrtek 29. června za účasti generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy výstavbu dálnice D48 Rybí – Rychaltice.

Stavba dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice řeší rekonstrukci stávající silnice I/48, která je provozována jako směrově nedělený čtyřpruh s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním. Ze silnice I. třídy se tak stane dálnice.

„Potřeba přestavby silnice I/48 na dálnici je nezbytná z důvodu zvýšení bezpečnosti, komfortu jízdy a snížení času dojezdu. V současnosti se jedná o jeden z nejnebezpečnějších úseků silnic I. tříd, kde byla řada tragických nehod. Při přestavbě úseku bude mimo jiné doplněn střední dělící pruh, budou osazena svodidla vyšší zádržné úrovně, dojde k úpravě povrchů a vodorovného dopravního značení. Ze silnice I/48 se tak stane plnohodnotný dálniční úsek“, okomentoval zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Dálnice D48 tvoří v rámci Moravskoslezského kraje důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Jedná se o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem. Dálnice D48 je součástí transevropské silniční sítě TEN-T a mezinárodní silnice E462 Brno – Český Těšín – Krakov. Z dopravního hlediska bude mít dálnice D48 význam jako dálková komunikace mezinárodního významu ve vazbě na hraniční přechod Chotěbuz, dále jako dálková komunikace vnitrostátního charakteru a její význam bude rovněž na regionální úrovni. Realizace stavby umožnízlepšení propojení center a regionů prostřednictvím doplnění chybějícího úseku dálnice na postupně dostavované síti TEN-T na území ČR.

V rámci stavby dojde také ke sjednocení šířkového uspořádání v celém úseku od Bělotína až po Český Těšín, což lze z nadregionálního dopravního hlediska chápat jako homogenizaci mezinárodního tahu E 462, zajišťujícího severojižní propojení Polska s Moravou a Rakouskem.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Fondu soudržnosti.

D48 Rybí-Rychaltice
Data o stavbě

  • délka: 11 528 m
  • kategorie: R 25,5/120
  • plocha vozovek: 129 750 m2
  • počet stavebních objektů: 147
  • zhotovitel: Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice
  • cena: 2 069 023 000 Kč (bez DPH)
  • termín výstavby: 6/17 – 12/20 (zprovoznění)
autoři: ŘSD ČR , tva
Spustit audio