Souhlas se zpracováním osobních údajů - Klub Zpravodajů Zelené vlny

Registrací v klubu zpravodajů Zelené vlny udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v níže uvedeném rozsahu správcem osobních údajů, kterým je Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č.484/1991 Sb. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa, adresa bydliště, jméno, příjmení a telefon a dále bude k těmto údajům přidávat informace o aktivitě zpravodaje Zelené vlny. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování zpravodajství o aktuální dopravní situaci v souladu se zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu a dále zasílání obchodních sdělení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu.  Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo v případě obchodního sdělení je vždy v tomto obchodním sdělení jednoduchá cesta, jak další zasílání odmítnout. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám. Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.  Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů 
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.


Podrobné a úplné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění naleznete na webových stránkách Českého rozhlasu rozhlas.cz v odkazu týkajícím se osobních údajů.

Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu  Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu poverenec@rozhlas.cz, případně písemně na adresu sídla ČRo. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak nakládáme s osobními údaji, navštivte naše webové stránky, kde jsou uvedeny Zásady ochrany osobních údajů.

Více informací se můžete dočíst v našich Zásadách ochrany osobních údajů.