Uzavírky na dálnicích a silnicích I. třídy a II. třídy

20. květen 2004 18:00

Přehled aktuálních uzavírek na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. a II. třídy - stav k 20. 5. 2004:

D1
uzavírka LJ Pásu v úseku km 8.130 - 8, 680 ve směru na Prahu z důvodu opravy mostu. (od 9.-15.5.)
Doprava převedena do protisměru

D1
uzavírka PJPásu v úseku km 8.130 - 8.680 ve směru na Brno z důvodu opravy mostu (do 22.5.04)
Doprava vedena v protisměru

D1
uzavírka pravého jízdního pruhu vjezdové větve mimoúrovňového křížení Mirošovice a uzavírka zpevněné krajnice pravého jízdního pásu v úseku km 20,940 až 21,540. Důvodem je výstavba protihlukové stěny Mirošovice
(do 15.5.2004)

D1
uzavírka odstavného a pravého jízdního pruhu v km 25,515 - 25,950 ve směru na Prahu z důvodu sanace skalního zářezu. (od 3.5. do 1.7.2004)

D1
uzavírka levého jízdního pásu (směr Praha) v km 77,100 - 77,160 a v km 75,755 - 75,810 z důvodu výměny dilatačních závěrů mostu. (do 28.5.2004)

D1
uzavírka pravého jízdního pásu (směr Brno) v km 77,100 - 77,160 a v km 75,755 - 75,810 z důvodu výměny dilatačních uzávěrů mostu. (od 31.5. do 30.6.2004)

D1
částečná uzavírka vratné větve Vídeň - Praha MÚK Brno-střed dálnice D1 (v úseku nájezdové rampy na dálnici D1) z důvodu stavebních prací v souvislosti s výstavbou zařízení staveniště pro opravu mostu ev.č. 52-0092. Doprava na vratné větvi vedena v její levé polovině v minimální volné šířce 6m. (do 31.8.2004)

D1
uzavírka odstavného a části pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu (Praha) v km 115,550 - 117,330 z důvodu výstavby protihlukové stěny u dálnice. Doprava vedena ve dvou nově vytvořených jízdních pruzích šířky 3,25 a 2,5 m. (od 1.4. do 31.8.2004)

D1
uzavírka křižovatky Ostrovačice vpravo ve směru na Brno a uzavírka zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v úseku km 178 až 180 z důvodu výstavby protihlukové stěny (od 1.4. do 30.6.2004)

D1
uzavírka pravého a levého jízdního pruhu levého jízdního pásu v km 194,065 - 194,443 a pravého a levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu v km 194,005 - 194,380 z důvodu opravy mostu. Veškerá doprava v levém a pravém jízdním pásu bude vedena ve dvou nově vytvořených jízdních pruzích šířky 3,5 m a 2,75 m v kolektorovém a odbočovacím jízdním pruhu pravého a levého jízdního pásu. ( od 08.00 hod. 1.4. - 20.00 hod. 22.5.2004 a opakovaně 19.7. - 11.9.2004)

D1
uzavírka odbočovacího a kolektorového jízdního pruhu levého jízdního pásu v km 194,105 - 194,543 a odbočovacího a kolektorového jízdního pruhu pravého jízdního pásu v km 194,113 - 194,336 z důvodu opravy mostu. Veškerá doprava bude vedena ve dvou nově vytvořených pruzích šířky 3,5 m a 2,75 m v pravém a levém jízdním pruhu pravého a levého jízdního pásu. ( od 08.00 hod. 24.5. - 20.00 hod. 17.7.2004 a opakovaně 13.9. - 31.10.2004)

D1
částečná uzavírka zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu ve směru na Vyškov v km 209,150 - 210,400 z důvodu výstavby protihlukové stěny Holubice. (do 31.8.2004)

D1
částečná uzavírka rampy MÚK Brno střed větve Vídeň - Praha z důvodu opravy mostu. Současně bude omezen provoz na rampě Praha - Brno MÚK Brno střed snížením rychlosti na rampě z důvodu výjezdu vozidel stavby. Při částečné uzavírce pravé poloviny nájezdové rampy Vídeň - Praha bude veškerá doprava vedena v levé polovině rampy minimální šířky 6 m. ( od 08.00 hod. 1.4. - 20.00 hod. 30.11.2004 )

D1
uzavírka větve MÚK Holubice směr Slavkov, pravý jízdní pruh sjezdu z dálnice D-1 cca v km 210,3 z důvodu výstavby protihlukové stěny Holubice. Provoz veden v levém jízdním pruhu. (od 1.3 do 26.4.2004)

D1
uzavírka levého jízdního pásu v úseku km 206,864 - 210,320 z důvodu opravy povrchu vozovky. Provoz bude veden obousměrně pravým jízdním pásem (do 26.4.04)

D1
uzavírka dálnice D-1 a silnice I/46 v rámci výstavby MUK Vyškov v šesti etapách. D1 v úseku km 227,950 - 229,556 ve směru na Brno a I/46 v úseku 0,0 - 1,2. Ve směru na Olomouc. ( od 28.3.2004 do 30.8.2005)

D2
částečná uzavírka pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu v úseku km 16,650 - 17,700 z důvodu úpravy povrchu vozovky v rámci výstavby čerpací stanice ESSO Zeleňák. Doprava bude vedena ve dvou nově vytvořených jízdních pruzích šířky 3,25 a 2,5 m s využitím levého a části pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu. Odpočívka Zeleňák vpravo, bude uzavřena pro veškerý provoz mimo provoz stavby. ( od 17.5. do 30.5.2004)

D2
uzavírka dálničních odpočívek Zeleňák na dálnici D-2 vpravo a vlevo v km 17,2 z důvodu výstavby čerpacích stanic ESSO (od 23.2. do 30.6.2004)

D2
částečná uzavírka pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu v úseku km 17.650 - 16.700 z důvodu úpravy povrchu vozovky v rámci výstavby BČS ESSO ( do 30.5.2004 )

D11
uzavírka odstavného pruhu pravého jízdního pásu v km 19,320 - 20,000 z důvodu prodloužení odbočovacího a připojovacího pruhu odpočívky Bříství vpravo. (do 10.5.2004)

D11
uzavírka odstavného pruhu levého jízdního pásu v km 19,320 - 20,140 z důvodu výstavby odpočívky Bříství. Doprava bude vedena ve dvou jízdních pruzích levého jízdního pásu celkové šířky minimálně 7 m. (do 15.5.2004)

R6
uzavírka levého jízdního pásu v úseku km 25,506 - 25,596 (do 18.7.2004)

R7
uzavírka jednoho jízdního pruhu v levém jízdním pásu mostního objektu ev.č.7-004 v km 3,552-3,518 u obce Kněževes z důvodu opravy mostních závěrů. (do 24.5.2004)

R7
uzavírka levého jízdního pásu rychlostní silnice R-7 v úseku 14,158 až 14,315 . Dopravní proudy v pravém jízdním pásu budou usměrněny do středního a pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu. (do 30.6.2004 )

R10
uzavírka levého jízdního pásu v úseku km 10,895 - 11,760 ( směr Praha) z důvodu opravy levé poloviny mostu ev.č. 10-015. V pravém jízdním pásu budou po dobu uzavírky vytvořeny tři provizorní jízdní pruhy a dopravní proudy budou převedeny z levého jízdního pásu do jednoho pruhu pravého jízdního pásu (vždy od pondělí 12.00 hod. do soboty 12.00 hod.) a vždy od soboty12.00 hod. do pondělí 12.00 hod. do dvou jízdních pruhů pravého jízdního pásu. (do 31.8.2004)

R10
uzavírka postupně pravého a levého jízdního pruhu levého jízdního pásu v km 20,0 ve směru na Prahu z důvodu dokončení instalace indukčních smyček pro sčítání dopravy. (do 25.4.2004)

R35
částečná uzavírka silnice v km 220.550 - 230.350 v obou směrech, objízdné trasy řádně vyznačeny, z důvodu opravy vozovky ( do 28.11.2004 )

I/2
úplná uzavírka na kutnohorsku v místě mostu u obce Kobylnice v délce 500 m. Objížďka vede přes obce Rohozec, Žehušice, Borek a Horusice. (do 30.6.2004)

I/2
částečná uzavírka v obci Mukařov z důvodu stavebních prací při stavbě vodovodu a kanalizace. (do 30.6.2004)

I/3
částečná postupná uzavírka silnice v Teplicích ul. Nákladní, Okružní a Masarykova z důvodu opravy vozovky, provoz veden po zbylé části vozovky ( do 31.7.2004 )

I/3
částečná uzavírka v Českých Budějovicích v úseku od Výstaviště po křižovatku DAMANT ve směru na Plzeň z důvodu opravy vozovky a přilehlého chodníku. Provoz veden po volné části vozovky ( prodlouženo do 30.6.20004)

I/3
částečná uzavírka silnice v k.ú. Tábor z důvodu výměny svodidel a krajnice v úseku km 0,0 až 1,5 (MÚK Mašát) a opravy povrchu vozovky v úseku km 1,5 až 2,592 (MÚK Pod Hasiči ke křížení Soběslavská pod železničním mostem). Provoz veden po volné části vozovky. (do 30.5.2004)

I/3
částečná uzavírka z důvodu stavební úpravy mostu ev.č. 3-061 přes silnici III/4093 Tábor - Turovec (u mimoúrovňové křižovatky u hotelu Mašát v Táboře). Most bude opravován po polovinách. Doprava bude dopravním značením převedena do zbývajících dvou pruhů. ( pro pravou polovinu mostu od 1.12.2003 do 29.4.2004, pro levou polovinu mostu od 1.3.2004 do 25.6.2004)

I/3
částečná uzavírka od mostu Čekanice za mimoúrovňové křížení silnic I/3 a I/19 v Táboře, km 75,570 - 76,107. Důvodem je oddělení stanoviště dopravy pro stavbu 0306 - IID dálnice D3. Doprava bude svedena ze čtyřpruhu do dvoupruhu s obousměrným provozem. (do 30.6.2005)

I/3
částečná uzavírka v úseku Tábor - Planá nad Lužnicí z důvodu opravy mostu přes Kozský potok. Práce budou prováděny po polovinách vozovka a tak objízdná trasa není stanovena (od 29.3. do 16.9.04)

I/3
úplná uzavírka mostu ev.č. 025 přes železniční trať v obci Tomice (Benešov) z důvodu rekonstrukce mostu. (od 13.4. do 30.9.2004)

I/7
úplná uzavírka silnice na Lounsku u obce Panenský Týnec z důvodu stavby mostu přes Pacovský potok. Provoz bude obousměrně převeden na doprovodnou komunikaci v délce 450 m. (do 30.8.2004)

I/7
částečná uzavírka silnice z důvodu stavby nové silnice a mostu v úseku mezi obcemi Křimov a Hora Sv. Šebestiána do 31.12.2004

I/10
částečná uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu v úseku Turnov - Harrachov - státní hranice z důvodu rekonstrukce vozovky. Obousměrný provoz bude zachován zbylou částí komunikace (do 30.11.04)

I/10
úplná uzavírka v úseku křižovatky se silnicí II/287 v Železném Brodě (okr.Jablonec n/N) z důvodu pokládky živičné vrstvy. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením (od 3.5. do 21.5.04)

I/10
úplná uzavírka silnice v km staničení 91,400 - 95,700 (od křižovatky se sil. II/287 po křiž. se sil. III/2886 - Bratříkov - Držkov. (do 31.5.2004)

I/13
částečná uzavírka na Mostecku v k.ú. České Zlatníky z důvodu výstavby protihlukové stěny ve směru Bílina - Most. (od 15.3. do 15.4.2004)

I/13
částečná a úplná uzavírka v Mostu na výjezdu směrem na Chomutov v rámci stavební akce "MOST I/13 - most ev.č.13-043.1" objízdné trasy budou řádně vyznačeny - po místních komunikacích (do 31.12.2004 )

I/13
částečná uzavírka v k.ú. Soběchleby, Nové Modlany z důvodu rozšíření silnice. Průjezd bude zachován. (do 30.4.2004)

I/13
úplná uzavírka silnice na Karlovarsku - větve MÚK Hájek ve směru Karlovy Vary - Hájek, objížďka ze sil. I/13 MÚK Bor po sil. III/22129 a III/22222 do obce Hájek. Částečná uzavírka - větvě MÚK Hájek ve směru Hájek - Ostrov. - Důvodem je realizace stavby obchvatu Ostrova. (do 3.7.2004)

I/13
úplná uzavírka silnice v Děčíně z důvodu opravy jižního silničního mostu ev. č. 13-085 přes řeku Labe od teplického předmostí k vyústění jižní rampy na jižní estakádu. Objížďka po ul. Kamenická, Příkrá, po sil. II/262 - Benešovská, Lipová a Kamenická. (do 7.11.2004).

I/13
částečná uzavírka v Děčíně , ul. Předmostní v místě křížení s jižním mostem, v rámci stavby "Oprava silničního mostu ev.č. 13-085 přes řeku Labe v Děčíně". ( od 27.4. do 23.5.2004 ) prodlouženo do ( 6.6..2004 )

I/13
úplná uzavírka silnice v obci Ostrov - Dolní Žďár na Karlovarsku v úseku cca 1,6 km od křižovatky se sil. I/25 ve směru na Chomutov. Důvodem je výstavba obchvatu. Provoz veden po souběžné provizorní komunikaci. (do 30.3.2005)

I/13
částečná uzavírka v úseku od křižovatky se silnicí I/6 cca 2 km ve směru na Ostrov z důvodu opravy výtluků. Doprava vedena po volné části vozovky. ( od 27.4. do 14.5.2004 )

I/13
úplná uzavírka ul. Podmokelská v Děčíně z důvodu rekonstrukce kanalizace. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích. (do 4.6.2004)

I/13
postupná uzavírka nájezdového ramene z důvodu stavby okružní křižovatky v rámci stavby "Novostavba prodejny LIDL, Chomutov II". Bude provedena místní úprava provozu na připojovacích větvích v prostoru mimoúrovňové křižovatky nájezdového ramene silnice I/13 a MK ulic Písečná a Chomutovská ve třech etapách. (do 15.5.2004)

I/13
částečná uzavírka v k.ú. Most, pravý jízdní pás 4 pruhové silnice ve směru Chomutov - Most, v úseku od MK Tvrzova k čerpací stanici pohonných hmot ARAL. Důvodem jsou stavební práce v silnici. ( od 1.5. do 30.6.2004 )

I/13
částečná uzavírka v Klášterci nad Ohří z důvodu opravy živičných povrchů komunikace a krajnic. Provoz bude řízen světelnou signalizací. (do 30.6.2004)

I/13
částečná uzavírka a úplná uzavírka nájezdového ramene na I/13 v prostoru mimoúrovňové křižovatky v ul.Lipská. Důvodem je oprava horkovodu ( do 31.7.2004)

I/15
Úplná uzavírka silnice v Litoměřicích, pouze o víkendech, vždy od pátku 20.00 hod. do pondělí 04.00 hod. mimo víkendy od 19.9. do28.09. a 17.10. - 26.10.2003 z důvodu opravy Tyršova mostu ev.č. 15-042. Objízdná trasa je vedena - Litoměřice, Terezín, Doksany, Podlusky, Roudnice nad Labem, Vědomice, Chodouny, Polepy, Křešice, Litoměřice. (do 31.08.2004)

I/16
Nové Zámky - Vestřev , okr. Trutnov - částečná uzavírka mostů evidenční číslo 16-067 a 16-068 z důvodu jejich havarijního stavu. Uzavírka se týká vozidel s hmotností nad 3,5 t. Pro tyto platí objízdná trasa z obce Horka u Staré Paky, směr na Studenec, Rovnáčov, Dolní Braná, Vrchlabí, Lánov, Rudník a Trutnov. Objízdná trasa není vhodná pro přepravu nadměrných nákladů. Most přes Labe je ve výstavbě. (do odvolání)

I/16
úplná uzavírka v k.ú. Vraňany na Mělnicku v úseku mezi kříženími se silnicemi III/24633 a III/24627 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 16-013 v rámci stavby "Silnice I/16 Mlčechvosty - obchvat". Objízdné trasy: ve směru od Nové Vsi z obce Spomyšl po sil. III/24633 a III/24627 zpět na původní trasu, ve směru od Mělníka po sil. II/246 do Cítova a dále po sil. III/24633 do obce Spomyšl. (do 30.6.2004)

I/16
úplná uzavírka silnice v úseku Bezděčín - Bezno z důvodu opravy vozovky, opravy mostu přes Jizeru v Krnsku. Objížďka ve směru od M. Boleslavi přes Brodce, Horky, Chotětov a Bezno, ve směru od Mělníka přes Chotětov, Zdětín, Dražice a Bezděčín, pro tranzitní dopravu po silnici R 10. (od 1.7. do 10.7.2004)

I/18
úplná uzavírka od kruhové křižovatky ul. Evropská až po křiž. na Podlesí z důvodu opravy a rekonstrukce inž. Sítí v průtahu Březových Hor, Příbram. Objízdná trasa vyznačena. ( od 3.3. do 15.12.2004)

I/19
částečná uzavírka silnice ve Spáleném Poříčí (Plzeň-jih) v úseku od mostního objektu po náměstí z důvodu rekonstrukce komunikace a přilehlých chodníků. Provoz veden volnými jízdními pruhy, není vhodné pro přepravu nadměrných nákladů. (od 1.3.2004 do 16.5.2004)

I/19
částečná uzavírka v obci Nezvěstice (okr.Plzeň-jih) z důvodů opravy mostů v obci. Obousměrný provoz bude veden zbylou částí vozovky (do 30.6.2004)

I/19
úplná uzavírka (dříve II/150) v úseku Stříbrné Hory - Dobrá u Přibyslavi z důvodu opravy a rozšíření silnice. Objízdná trasa bude vyznačena. (od 5.4.2004 - 31.8.2004)

I/20
částečná uzavírka v Plzni, Palackého nám. a sady Pětatřicátníků, v úseku od křiž. se sil. I/26 (Jízdecká a Přemyslova ul.) až před most gen. Pattona z důvodu rekonstrukce sadů. Provoz veden po volné části vozovky, není vhodné pro přepravu nadměrných nákladů. (do 31.5.2004)

I/20
úplná uzavírka u železničního přejezdu Dobešice směrem od Písek do Prahy, důvodem je výstavba mimoúrovňové křižovatky. (do 21.10.2005)

I/20
úplná uzavírka silnice u křižovatky Nová Hospoda , sil. I/4 a I/20 (400 m do Písku) z důvodu výstavby mimoúrovňového křížení v rámci stavby "Silnice I/20 Písek 7.stavba". Veškerá silniční doprava bude vedena po již vybudované větvi "A" MÚK 1. (do 21.10.2005)

I/23
úplná uzavírka v obci Kardašova Řečice, okr.Jindřichův Hradec v úseku železničního přejezdu z důvodu rekonstrukce přejezdu. Objízdná trasa bude vyznačena (od 08.05. do 14.05.04)

I/23
uzavírka silnice v km 53,503 - 53,603 v obci Hamry u Mrákotína na Vysočině z důvodu havárii mostu. (do 10.5.2004 - částečná uzavírka) a (od 11.5. - 30.9.2004 - úplná uzavírka).

I/25
částečná uzavírka v Ostrově, o. K. Vary, v úseku 203 m v Dolním Žďáru ve směru na Jáchymov z důvodu provádění stavebních prací. Doprava bude vedena po volné části vozovky. ( od 15.4. do 30.9.2005)

I/26
částečná uzavírka v úseku ul.Skvrňanská v Plzni mezi ulicemi Rybářská a Krátká z důvodu stavebních prací. Obousměrný provoz bude zachován (do 27.5.04)

I/27
částečná uzavírka silnice V Plzni, sady Pětatřicátníků, v úseku od křiž. se sil. I/20 a MK ul. Solní až po MK Divadelní ul. z důvodu rekonstrukce sadů. Provoz veden po volné části vozovky, není vhodné pro přepravu nadměrných nákladů. (do 31.5.2004)

I/27
úplná uzavírka v úseku mostu ev.č. 27-055 v obci Tlesky, o. Rakovník, z důvodu rekonstrukce mostu. Veškerá doprava bude převedena na souběžnou objízdnou komunikaci. ( od 9.4. do 30.6.2004 )

I/27
úplná uzavírka v úseku výstavby nového mostu u Švihova na okr. Klatovy. Provoz bude veden po souběžné provizorní komunikaci (do 31.07.04)

I/27
částečná uzavírka v místě od areálu Drůbežářských závodů až cca 24 m za konec obce Klatovy-Luby ( ve směru na Železnou Rudu), z důvodu realizace stavby "Silnice I/27 průtah Luby". Provoz veden po volné části vozovky. ( od 19.4. - 30.11.2004)

I/29
částečná uzavírka k.ú. Kolíšov a k.ú. Opařany, v úseku cca 700 m za křižovatkou sil. I/29 s III/10554 směr Kolíšov do místa cca 100 m za křižovatkou sil. I/29 s II/122 v Opařanech, z důvodu opravy krytu vozovky. Provoz veden po volné části vozovky. ( od 17.5. do 4.6.2004)

I/30
částečná uzavírka okr. Ústí n/L v úseku obcí Podhoří - Úžín a odbočky na Chabařovice z důvodu rekonstrukce. Provoz bude veden obousměrně zbylou částí silnice (od 1.3. do 30.4.04)

I/30
částečná uzavírka v Ústí nad Labem, ul. Důlce z důvodu opravy kanálových poklopů (do 30.4.2004)

I/30
částečná uzavírka od výjezdu z Lovosic ke křižovatce se sil. I/62 v Ústí nad Labem, z důvodu opravy živičného krytu vozovky a opravy svodidel. Provoz veden po volné části vozovky. ( od 8.4. do 30.6.2004 )

I/34
úplná uzavírka na Chrudimsku při vjezdu do města Hlinsko ("U jatek") z důvodu přestavby propustu. Provoz bude převeden na souběžnou provizorní panelovou komunikaci a mostní provizorium - kyvadlově. (od 1.4. do 30.6.2004)

I/34 a I/24
částečná uzavírka silnic v Třeboni z důvodu opravy mostu ev.č. 34-005. Doprava je střídavě převedena do zbývající části vozovky (jedné poloviny mostu) a na odbočovací větve mimoúrovňového křížení silnic I/34 a I/24. (do 8.7.2004)

I/34
částečná uzavírka v úseku ul. Žižkova v Havlíčkově Brodě v křižovatce s ul. Strojírenská z důvodu výstavky okružní křižovatky. Provoz bude veden zbylou částí vozovky (od 29.3. do 22.4.2004)

I/35
dne 30.10.2003 byl uveden do předčasného užívání rekonstruovaný úsek Litomyšl - Gajer - Koclířov, včetně obchvatu obce Janov. Objížďka přes Poličku byla v zimním období zrušena. Předčasné užívání bude přerušeno úplnou uzavírkou z důvodu položení nové vrstvy krytu vozovky v období od 15.4.2004 do 30.6.2004

I/35
uzavírka pravého jízdního pásu ve směru od Liberce na Turnov a odbočné větve na silnici I/65 z důvodu rozšíření silnice. Objízdná trasa bude vyznačena (do 10.05.04)

I/35
částečná uzavírka pravého jízdního pruhu rampy silnice I/35 v Liberci ve směru z ulice České Mládeže a uzavírka pravého jízdního pruhu ve směru na Turnov (do 31.5.04)

I/36
částečná a úplná uzavírka ul. Palackého v Pardubicích, v úseku od okružní křižovatky po křižovatku s místní komunikací ul. Kpt. Bartoše. Uzavírka silnice z důvodu provedení úpravy krytu vozovky - ul. Palackého, před Obchodním domem Hypernova. Objížďka je vedena po místních komunikacích. (částečná od 3.5. do 20.5.2004 omezení na dva jízdní pruhy) (úplná od 21.5. 07,00 hod. do 23.5.2004 19,00 hod.)

I/37
částečná uzavírka v úseku Rohozná - Trhová Kamenice z důvodu opravy propustů. (do 30.4.2004).

I/38
částečná a úplná uzavírka v Jihlavě, v úseku od mimoúrovňové křižovatky s ulicí Romana Havelky po křižovatku s ulicí Na Dolech (sil. II/523), z důvodu napojení stavby obchvatu města Jihlavy na stávající silnici I/38. Objížďka je vedena ulicemi Romana Havelky a Na Dolech. ( částečná uzavírka od 20.4. do 27.4.2004, úplná uzavírka do 2.5.2004)

I/43
částečná a úplná uzavírka v Rudolticích , okr. Ústí nad Orlicí, z důvodu rozšíření silnice a výstavby nového napojení obytné zóny. Částečná uzavírka v době od 13.4. do 23.4., provoz řízen světelným signalizačním zařízením. Úplná uzavírka v době od 24.4. do 25.4., objížďka vedena po trase Rudoltice, křiž. se sil. II/315, sil. II/315 směr Lanškroun a MOK Lanškroun. (do 25.5.2004)

I/43
Brno, částečná uzavírka v úseku ul.Hradecká, přemostění přes ul. Hapalovu z důvodu rekonstrukce pravé poloviny přemostění. Provoz bude veden obousměrně po levé polovině mostu (do 8.11.2003)
prodlouženo (do 31.05.2004)

I/43
Brno, částečná uzavírka rychlostní silnice (ul. Hradecká) na Estakádě přes ulici Hapalova - levá polovina mostu ev.č. 43-005, včetně uzavírky nájezdové větve křižovatky z důvodu rekonstrukce mostu. Provoz bude převeden na pravou polovinu mostu - obousměrně. (od 1.5. do 19.12.2004)

I/43
úplná uzavírka od křiž. silnic I/43 a I/11 v Červené Vodě po křiž. s místní komunikací v Králíkách z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu. Objížďka vyznačena. (od 17.5. do 25.5.2004)

I/42
Brno-město, částečná uzavírka v km cca 14,350 tj. před sjezdem ze sil. I/42 (v úseku mezi ul. Trnitá a Plotní) do areálu Vaňkovka z důvodu zřízení kanalizační a vodovodní přípojky. (5.4. - 25.4.2004 a 15.5. - 31.5.2004).

I/44
úplná uzavírka silnice na Šumpersku mezi obcemi Postřelmov - Bludov v km 18,120 až 18,500 v rámci stavby "silnice I/44 Postřelmov - obchvat". Provoz bude převeden na souběžnou provizorní silnici. (do 30.10.2004)

I/47
částečná uzavírka v úseku Osek nad Bečvou - Lipník nad Bečvou z důvodu opravy povrchu silnice. (do 6.5.2004- prodlouženo do 12.5.2004)

I/47
částečná uzavírka v úseku Prosecnice - Osek nad Bečvou z důvodu opravy povrchu silnice. (do 6.5.2004- prodlouženo do 12.5.2004)

I/47
částečná uzavírka silnice v obci Křenovice okr.Přerov z důvodu stavebních prací, provoz bude veden střídavě vpravo nebo vlevo, značeno dopravním značením, zvýšená opatrnost (od 24.5. do 26.5.2004)

I/47
částečná uzavírka silnice v k.ú. obce Hoštice, okr.Vyškov v úseku km 2,780 - 4,610 z důvodu měření a hodnocení parametrů hmot pro vodorovné značení ( od 5.6.do 6.6.2004 )

I/47
úplná uzavírka silnice v k..ú. obce Hoštice okr.Vyškov v úseku km 2,780 - 4,610 v úseku km 2,780 - 4,610 z důvodu pokládky hmot pro vodorovné značení na zkušebním úseku, objížďka značena ( od 52.5. do 27.5.2004)

I/50
částečná uzavírka ve Starém Městě v km cca 61,400 - 61,650 a 61,700 - 62,135 z důvodu pokračování stavebních prací na průtahu Starým Městem a Uherským Hradištěm. (od 15.6. - 31.8.2004)

I/50
úplná uzavírka na Zlínsku v kat. území Veletiny v km cca 72,700 - 73,500 přes most ev.č. 50-042, důvodem je výměna nosné konstrukce mostu. Objízdná trasa bude vedena obousměrně přes Veletiny a po silnici III/05019 a dále zpět na I/50. (do 31.10.2004)

I/50
částečná uzavírka silnice na Zlínsku v kat. území Veletiny v km cca 73,965 - 74,035 přes most ev.č. 50-043, důvodem je rekonstrukce mostu a chybějícího zábradlí na mostě. (do 31.05.2004)

I/50
uzavírka pravého jízdního pruhu v katastru obce Holubice ve směru z Brna na Uherské Hradiště - st. hranice v km 4,393 - 4,960 tj. v úseku začínajícím na konci větve D-1 (směr od Brna) a končícím za připojením větve vpravo do obce Holubice. Důvodem je výstavba protihlukové stěny. (od 1.3.2004 do 31.8.2004)

I/50
částečná uzavírka střídavě pravého a levého jízdního pásu v Brně v úseku ulice Ostravská z důvodu opravy mostu přes ul. Bělohorská. Obousměrný provoz bude veden vždy volným jízdním pásem (od 1.3. do 30.6.04)

I/50
uzavírka silnice v celkového úseku km 86,594 - 96,423 od Bánova po Starý Hrozenkov, okr. Uherské Hradiště. Uzavírka bude prováděna v pěti po sobě jdoucích termínech. (do 31.7.2004)

I/50
částečná uzavírka v úseku hraniční přechod Starý Hrozenkov z důvodu opravy povrchu komunikace na HP. Doprava bude vedena v neuzavřeném jízdním pruhu a bude řízena světelnou signalizací. Nákladní doprava ze Slovenska bude vedena po nové objízdné komunikaci. ( od 19.5. do 1.8.2004)

I/50
částečná uzavírka silnice v k.ú. obce Kunovice v úseku km 65.0 - 65.7 ve směru na Kunovice z důvodu opravy mostu ev.č. 50-037 (do 15.8.2004)

I/50
částečná uzavírka silnice mezi obcemi Staré Hutě - Rasová z důvodu rekonstrukce mostů ev.č. 50-027 a 50-028, omezen provoz, řízeno SSZ (do 31.7.2004)

I/52
částečná uzavírka silnice Brno - Pohořelice - Mikulov v úseku km 49.62 až 49.75 z důvodu rekonstrukce mostu do 26.6.2004

I/52
částečná uzavírka v místě cca km 48,230 - 48,430 - křižovatky silnic I/40 a I/52 v k.ú. Mikulov. Důvodem je oprava křižovatky. Na silnici I/52 - pro každý směr bude vymezen jeden jízdní pruh minimální šířky 2,75 m. ( od 08,00 hod. 14.5. do 19.00 hod. 24.6.2004)

I/52
částečná a úplná uzavírka mostů v k.ú. Brno - Horní Heršpice a Brno - Dolní Heršpice. Důvod uzavírky: provádění stavby "sil. I/52 Brno - mosty ev.č. 52-0091 a 52-0092 ul. Vídeňská přes D-1. (od 1.3.2004 do 31.12.2004)

II/54
částečná uzavírka v prostoru hraničního přechodu Strání z důvodu výstavby HP. Provoz bude přesměrován na HP Březová a Starý Hrozenkov (od 22.3. do 31.5.04)

I/55
částečná uzavírka v k.ú. Veselí nad Moravou, o. Hodonín, v úseku začínajícím za křižovatkou s ul. Rozmarynova a končící v místě křižovatky s ul. Karlova z důvodu "Úprava silnice I/55 - prodejna potravin LIDL". Provoz veden jedním jízdním pruhem šířky 2,75 m a řízen světelnou signalizací. (do 31.5.2004)

I/55
částečná uzavírka mezi městy Kunovice a Ostrožská Nová Ves z důvodu opravy povrchu vozovky. Objížďka nestanovena, doprava bude vedena v neuzavřeném jízdním pruhu. (do 10.6.2004)

I/56
částečné uzavírky silnice v úseku km 39,330 - 40,280 pravého i levého jízdního pásu z důvodu stavebních prací ( do 30.11.2004 )

I/71
částečná uzavírka silnice (dříve II/499) na Hodonínsku v km 7,400 až 9,200 v k.ú. Blatnice pod Sv. Antonínem - Louka, v km 17,200 až 19,900 v k.ú. Javorník z důvodu opravy silnice. (do 29.4.2004)

II/117
úplná uzavírka v úseku od křižovatky se sil. III/17712 v obci Štítov ke křižovatce se sil. I/19 ve Spáleném Poříčí, o. Plzeň-jih, za účelem rekonstrukce silnice a opravy propustků. Objízdná trasa je vedena přes obce Nezvěstice a Žákava. ( od 08.45 hod. 13.4. do 18.00 hod. 17.5.2004)

II/122
úplná uzavírka silnice v Bechyni z důvodu opravy mostu ev.č. 122-008 přes řeku Lužnici, objízdná trasa bude řádně vyznačena ,vedena po silnicích II.tříd ( od 15.3. do 9.7.2004 )

II/125
úplná uzavírka silnice II/125 v úseku Veltruby - Velký Osek - křižovatka se sil.III/3281 - D-11, okr.Kolín, z důvodu rekonstrukce silnice. Objížďka vyznačena dopravním značením (do 30.06.2004)

II/137
úplná uzavírka silnice v úseku Ratibořické Hory - Vřesce z důvodu opravy vozovky, objízdné trasy vedeny převážně po silnicích II. a III. tříd, řádně značeny ( od 24.4. do 25.4.2004 )

II/137
částečná a úplná uzavírka od křižovatky silnic II/137 x II/123 cca 150 m ve směru na Mladou Vožici z důvodu opravy vozovky. V době částečné uzavírky doprava vedena opačným jízdním pruhem. Objížďka směr Mladá Vožice - Tábor : Hlinice, Bradačka, Čekanice - obousměrně. ( částečná od 20.5. od 07,00 hod. do 18.6.2004 do 20.00 hod., úplná od 19.6. od 07,00 hod. do 20.6.2004 do 24,00 hod.)

II/139
částečná uzavírka silnice v Písku, Kolárova ulice, v úseku od křiž. s ul. Jeronýmova po začátek Mírového náměstí. Důvodem je výměna stropních panelů. Na šachtách parovodu. Doprava ve směru od Tábora a Č. Budějovic bude odkloněna po MK, v opačném směru po volné části vozovky. (od 19.4. do 25.4.2004)

II/139
částečná uzavírka v Písku, ul. Kollárova , v úseku od křižovatky s ul. Jeronýmova po křižovatku s ul. Žižkova, včetně této křižovatky a přilehlých větví Mírového náměstí z důvodu frézování a pokládky nového krytu vozovky silnice. Doprava ve směru od Tábora a Č. Budějovic bude v prostoru Mírového nám. odkloněna ul. Sedláčkova, Za Pazdernou, Lázeňská, Tyršova a Kollárova. V opačném směru bude vedena dle postupu prací v jednom jízdním pruhu. ( od 26.4. do 14.5.2004 )

I/147
úplná uzavírka v obci Dolní Bukovsko z důvodu rekonstrukce vozovky a inženýrských sítí. Objížďka vedena po silnicích II. a III. tříd - vyznačeno. (do 31.5.2004)

II/157
úplná uzavírka v obci Ledenice, okr. České Budějovice v křižovatce se silnicí III/14611 z důvodu výstavby nové kruhové křižovatky. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením (do 30.04.04)

II/157
částečná uzavírka v úseku km 144,378 - 144,766 k.ú. Lidečko, o. Vsetín, z důvodu opravy povrchu vozovky a výstavby nové komunikace. Provoz veden po jedné polovině vozovky - obousměrně. ( od 1.4. 2004 do 20.6.2005)

II/159
částečná uzavírka v Týně nad Vltavou v úseku mostu přes řeku ev. č. 159-004 z důvodu opravy mostu. Provoz bude zachován v jedné polovině vozovky. (do 31.5.2004) - dodatek od 16.4 do 18.4.2004 bude silnice úplně uzavřena, objízdné trasy budou vyznačeny

II/159
úplná uzavírka na okrese Tábor mezi mosty ev..č. 159-011 po 159-012 z důvodu opravy mostů. Objízdná trasa bude vyznačena (do odvolání)

II/176
úplná uzavírka silnice v obci Hvožďany z důvodu výstavby kanalizace. (od 1.5. do 31.7.2004)

II/178
částečná uzavírka v městě Blovice. o. Plzeň-jih, ulice Setecká, v úseku od křižovatky se sil. III/1777 k železničnímu podjezdu. Důvodem je výstavba kanalizace. Provoz veden po volné části vozovky. (do 30.6.2004)

II/180
částečná uzavírka z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace v obci Zruč - Senec v úseku ulice Třemošenská. Obousměrný provoz bude zachován. (od 17.5. do 31.8.04)

II/180
částečná uzavírka silnice v k.ú Dýšina, ul.Brožíkova na plzeňsku v délce asi 50 m z důvodu výstavby autobusových zastávek. Obousměrný provoz bude veden zbylou částí vozovky. (do 30.6.2004)

II/201
částečná uzavírka v obci Všehrdy, o. Plzeň-sever, v úseku od křižovatky sil. II/201 a III/201 29 v délce cca 90 m směrem do Chříč z důvodu dokončení opravy opěrné zdi. Provoz veden po volné polovině vozovky. (do 14.5.2004)

II/205
zvláštní užívání silnic především II.tříd na okr.Plzeň-Sever v k.ú obce Stvolny z důvodu pořádání cyklistického závodu "Jesenice 2004 " dne 19.6 od 10.00 do 16.00 - za plného provozu - zvýšená opatrnost.

II/231
částečná uzavírka mezi obcemi Zruč - Senec (Plzeň - sever) v úseku o křiž. s místní komunikací V Koutě ke křiž. V Mokřinách z důvodu opravy vozovky, provoz bude řízen světelnou signalizací. (do 31.5.2004)

II/253
částečná uzavírka silnice II/253 a III/25348 v k.ú.obce Krupka z důvodu konání cyklistického závodu ( 6.6. do 09.00 do 13.00 )

II/253
částečná uzavírka v k.ú. Dubí, Přítkov, Krupka, o. Teplice, z důvodu opravy povrchu komunikace a propustků. Provoz veden po volné části vozovky. (od 18.8.2003 do 30.10.2004)

II/258
částečná uzavírka silnice v k.ú. obce Kostomlaty pod Milešovkou z důvodu opravy vozovky, provoz veden po volné části vozovky ( do 30.5.2004 )

I/303
částečná uzavírka silnice II/303, III/30316 a III/30315 v úseku Žabokrky - V. Petrovice a v úseku křiž. Mýto. Důvodem jsou dokončovací práce v rámci rekonstrukce silnice. (do 30.6.2004)

II/311
úplná uzavírka v úseku Bartošovice v Or.horách - Neratov - Zemská Brána z důvodu opravy vozovky a opravy mostu ev.č. 311-011. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením ( od 1.4. do 31.10.04)

II/319
úplná uzavírka v úseku Horní Rokytnice - Bartošovice v Orl. Horách z důvodu rekonstrukce silnice. Objízdná trasa je vedena přes Kunvald, Rokytnice v Orl.horách a Neratov (od 1.4. do 31.10.04)

II/360
úplná uzavírka v km 98,300 - 99,400 v obci Křižanov z důvodu rekonstrukce silnice. (do 13.9.2004)

II/322
úplná uzavírka v úseku Konárovice - Labuť - Veletov - Lžovice - Týnec nad Labem z důvodu opravy vozovky. Objízdná trasa ve směru od Kolína přes Konárovice, Jelen, Bělušice a Týnec n/L, pro nákladní dopravu ve směru od Týnce n/L po sil. II/327 na křiž. se sil. I/2 dále na křiž. se sil. I/38 a po silnici I/38 do Kolína. ( od 22.3. do 21.5.2004)

II/353
úplná uzavírka mezi obcemi Nové Veselí a Bohdalov na okr. Žďár nad Sázavou z důvodu rozšíření této komunikace. (do 30.6.2004)

II/354
částečná uzavírka v obci Kuklík z důvodu rekonstrukce opěrné zdi. Uzavřen LJP ve směru od Kuklíka na Nové město na Moravě. ( do 30.6.2004)

II/361
částečná uzavírka na Znojemsku v obci Jevišovice z důvodu havarijního stavu opěrné zdi. (do 31.5.2004)

II/387
úplná uzavírka na okr. Žďár nad Sázavou v úseku mezi obcemi Štěpánov nad Svratkou a Vír. Důvodem je rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa bude vedena po provizorní komunikaci (do 30.6.2004).

II/388
úplná uzavírka silnice v úseku z obce Vír, místní část Hrdá Ves po x se silnicí III/38814 k.ú. obce Dvořiště z důvodu opravy vozovky ( do 23.7. do 25.7.2004 )

II/398
úplná uzavírka v úseku mezi obcemi Vevčice a Černín na okr. Znojmo z důvodu opravy vozovky. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením (od 17.5. do 27.6.04)

II/398
Úplná uzavírka v obci Lesná, okr. Znojmo z důvodu rekonstrukce silnice. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením. (do 31.05.2004)

II/408
částečná uzavírka na Znojemsku v k.ú. obce Přímětice z důvodu provedení křížení dešťové kanalizace. (od 15.5. do 21.5.2004)

II/446
zvláštní užívání silnice v k.ú. Bratrušov (okr. Šumperk) pro účely provádění opravy opěrné zdi v km 57,786 - 57,887 (termín do 31.5.2004)

II/478
úplná uzavírka na ostravsku v obci Stará Bělá v ul. Na lukách z důvodu opravy kanalizačního sběrače. Objížďka je vyznačena. (do 30.4.2004)

II/603
Úplná uzavírka v úseku mostu ev.č. 603-084 ve Veselí nad Lužnicí na okr. Tábor. Důvodem je oprava mostu po povodních 2002. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením (do 15.05.2004)

II/613
Ústí nad Labem, ulice Žižkova, úplná uzavírka v úseku od kruhové křižovatky Bílinská x Střelecká po sjezd k firmě INTERCOM z důvodu opravy vozovky. Objížďka po osobní dopravu je vedena po místních komunikacích, pro nákladní dopravu po okruhu. - obousměrně. (do 31.8.2004)

zdroj:
Centrum dopravních informací Policie ČR Praha

autor: PČR
Spustit audio