Uzavírky na dálnicích a silnicích I. třídy a II. třídy

15. červenec 2004 18:00

Přehled aktuálních uzavírek na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. a II. třídy - stav k 15. 7. 2004:

D1
částečná uzavírka zpevněné krajnice a pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu v km 7,970 - 8,500 a zpevněné krajnice a pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu v km 8,00 - 8,550 z důvodu opravy mostu. (do 20.7.2004)

D1
uzavírka levého jízdního pásu v km 53,784 - 54,620 z důvodu stavebních prací v souvislosti s opravou mostu ev.č. D1-057. Po dobu uzavírky bude doprava vedena obousměrně ve třech nově vytvořených jízdních pruzích pravého jízdního pásu. (od 14.6. do 19.8.2004)

D1
částečná uzavírka vratné větve Vídeň - Praha MÚK Brno-střed dálnice D1 (v úseku nájezdové rampy na dálnici D1) z důvodu stavebních prací v souvislosti s výstavbou zařízení staveniště pro opravu mostu ev.č. 52-0092. Doprava na vratné větvi vedena v její levé polovině v minimální volné šířce 6m. (do 31.8.2004)

D1
částečná uzavírka zpevněné krajnice a pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu v úseku km 106,9 až 109,1 z důvodu stavebních prací a opravy vozovky. Provoz bude veden pouze levým jízdním pruhem (do 20.7.2004)

D1
částečná uzavírka zpevněné krajnice a pravého jízdního pruhu pravého jízdního pásu v úseku km 108,5 až 110,7 z důvodu stavebních prací a opravy vozovky. Provoz bude veden pouze levým jízdním pruhem (do 4.8.2004 )

D1
uzavírka odstavného a části pravého jízdního pruhu levého jízdního pásu (Praha) v km 115,550 - 117,330 z důvodu výstavby protihlukové stěny u dálnice. Doprava vedena ve dvou nově vytvořených jízdních pruzích šířky 3,25 a 2,5 m. (do 31.8.2004)

D1
uzavírka pravého a levého jízdního pruhu levého jízdního pásu v km 194,065 - 194,443 a pravého a levého jízdního pruhu pravého jízdního pásu v km 194,005 - 194,380 z důvodu opravy mostu. Veškerá doprava v levém a pravém jízdním pásu bude vedena ve dvou nově vytvořených jízdních pruzích šířky 3,5 m a 2,75 m v kolektorovém a odbočovacím jízdním pruhu pravého a levého jízdního pásu. ( od 08.00 hod. 1.4. - 20.00 hod. 22.5.2004 a opakovaně 19.7. - 11.9.2004)

D1
uzavírka odbočovacího a kolektorového jízdního pruhu levého jízdního pásu v km 194,105 - 194,543 a odbočovacího a kolektorového jízdního pruhu pravého jízdního pásu v km 194,113 - 194,336 z důvodu opravy mostu. Veškerá doprava bude vedena ve dvou nově vytvořených pruzích šířky 3,5 m a 2,75 m v pravém a levém jízdním pruhu pravého a levého jízdního pásu. ( od 08.00 hod. 24.5. - 20.00 hod. 17.7.2004 a opakovaně 13.9. - 31.10.2004)

D1
uzavírka levého jízdního pásu v km 200,827 - 204,050 mezi přejezdy SDP z důvodu rekonstrukce vozovky a mostů D1-245 a D1-243 (do 11.10.2004)

D1
částečná uzavírka zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu ve směru na Vyškov v km 209,150 - 210,400 z důvodu výstavby protihlukové stěny Holubice. (do 31.8.2004)

D1
částečná uzavírka rampy MÚK Brno střed větve Vídeň - Praha z důvodu opravy mostu. Současně bude omezen provoz na rampě Praha - Brno MÚK Brno střed snížením rychlosti na rampě z důvodu výjezdu vozidel stavby. Při částečné uzavírce pravé poloviny nájezdové rampy Vídeň - Praha bude veškerá doprava vedena v levé polovině rampy minimální šířky 6 m. (do 30.11.2004 )

D1
uzavírka větve MÚK Holubice směr Slavkov, pravý jízdní pruh sjezdu z dálnice D-1 cca v km 210,3 z důvodu výstavby protihlukové stěny Holubice. Provoz veden v levém jízdním pruhu. (do 31.8.2004)

D1
uzavírka dálnice D-1 a silnice I/46 v rámci výstavby MUK Vyškov v šesti etapách. D1 v úseku km 227,950 - 229,556 ve směru na Brno a I/46 v úseku 0,0 - 1,2. Ve směru na Olomouc. (do 30.8.2005)

D5
uzavírka pravého jízdního pásu v úseku km 19,6 až 22,6, doprava vedena ve směru na Plzeň jedním jízdním pruhem v levém levém jízdním pásu z důvodu stavebních prací v SDP (do 7.8.2004)

R4
uzavírka levého jízdního pásu (směr Praha) v km 24,314 - 27,587 z důvodu opravy vozovky. (do 10.7.2004)

R6
uzavírka levého jízdního pásu v úseku km 25,506 - 25,596 (do 18.7.2004)

R7
uzavírka pravého jízdního pásu v úseku km 14,158 až 14,315, doprava převedena do jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu z důvodu rekonstrukce ev.č.7-013 - Brandýsek do (do 30.11.2004)

R10
uzavírka větví mimoúrovňové křižovatky Hlavenec v km 17,0 a Bezděčín v km 40,0 Praha-Trutnov. Důvodem je rekonstrukce povrchu nájezdových a sjezdových větví těchto křižovatek. (do 7.8.2004)

R10
uzavírka levého jízdního pásu v úseku km 10,895 - 11,760 ( směr Praha) z důvodu opravy levé poloviny mostu ev.č. 10-015. V pravém jízdním pásu budou po dobu uzavírky vytvořeny tři provizorní jízdní pruhy a dopravní proudy budou převedeny z levého jízdního pásu do jednoho pruhu pravého jízdního pásu (vždy od pondělí 12.00 hod. do soboty 12.00 hod.) a vždy od soboty12.00 hod. do pondělí 12.00 hod. do dvou jízdních pruhů pravého jízdního pásu. (do 31.8.2004)

I/2
částečná uzavírka v úseku od obce Zdechovice po hranice Středočeského kraje z důvodu pokládky asfaltových vrstev. Provoz bude řízen kyvadlově. (od 15.7. do 27.8.2004)

I/3
částečná postupná uzavírka silnice v Teplicích ul. Nákladní, Okružní a Masarykova z důvodu opravy vozovky, provoz veden po zbylé části vozovky (do 31.7.2004)

I/3
částečná uzavírka od mostu Čekanice za mimoúrovňové křížení silnic I/3 a I/19 v Táboře, km 75,570 - 76,107. Důvodem je oddělení stanoviště dopravy pro stavbu 0306 - IID dálnice D3. Doprava bude svedena ze čtyřpruhu do dvoupruhu s obousměrným provozem. (do 30.6.2005)

I/3
částečná uzavírka v úseku Tábor - Planá nad Lužnicí z důvodu opravy mostu přes Kozský potok. Práce budou prováděny po polovinách vozovky a tak objízdná trasa není stanovena (do 16.9.2004)

I/3
úplná uzavírka mostu ev.č. 025 přes železniční trať v obci Tomice (Benešov) z důvodu rekonstrukce mostu. (do 30.9.2004)

I/3
částečná uzavírka silnice z důvodu budování podchodu pod silnicí k připravované stavbě stavbě obchodního centra PVN Tábor, částečná objížďka pracovního místa po pomocné vozovce (do 19.9.2004)

I/3
částečná uzavírka silnice v lokalitě od okružní křit. "U Drsů" v km 3,393 - 3,572 z důvodu rozšíření silnice (do 12.8.2004)

I/3
částečná uzavírka silnice v Táboře z důvodu stavby "Zkapacitnění silnice v Táboře, část 3 - dopravní napojení OC PVN" (do 19.9.2004)

I/7
úplná uzavírka silnice na Lounsku u obce Panenský Týnec z důvodu stavby mostu přes Pacovský potok. Provoz bude obousměrně převeden na doprovodnou komunikaci v délce 450 m. (do 30.8.2004)

I/7
částečná uzavírka silnice z důvodu stavby nové silnice a mostu v úseku mezi obcemi Křimov a Hora Sv. Šebestiána (do 31.12.2004)

I/8
částečná uzavírka sil. I/8 a I/15 v Lovosicích z důvodu opravy živičného povrchu vozovky a úpravy krajnice. (do 27.8.2004)

I/8
částečná uzavírka silnice v úseku Lovosice - Velím - hranice okr.Litoměřice z důvodu opravy vozovky, omezen provoz, řízen dopravním značením (do 27.8.2004)

I/9
částečná uzavírka v obci Studánka u Varnsdorfu z důvodu opravy jednoho ze stoupacích pruhů. Provoz veden po volné části vozovky. (do 31.7.2004)

I/9
částečná uzavírka v obci Líbeznice (okr.Praha-Východ) z důvodu opravy povrchu vozovky. Obousměrný provoz bude zachován (do 31.7.04)

I/10
částečná uzavírka vždy jednoho jízdního pruhu v úseku Turnov - Harrachov - státní hranice z důvodu rekonstrukce vozovky. Obousměrný provoz bude zachován zbylou částí komunikace (do 30.11.2004)

I/12
částečná a úplná uzavírka v úseku od km 33,532 - 34,432 z důvodu frézování vozovky a položení nové obrusné vrstvy. Objížďka je vedena přes Velim, Novou Ves I. a Ohradu. (částečná - od 12.7. do 19.7.2004, úplná - od 19.7. do 13.8.2004)

I/13
částečná uzavírka v km staničení 7,5 - 8,2 asi 700 m před Ostrovem z důvodu stavby obchvatu Ostrov, okr. K. Vary. (do 30.9.2005)

I/13
částečná a úplná uzavírka v Mostu na výjezdu směrem na Chomutov v rámci stavební akce "MOST I/13 - most ev.č.13-043.1" objízdné trasy budou řádně vyznačeny - po místních komunikacích (do 31.12.2004 )

I/13
úplná uzavírka silnice v Děčíně z důvodu opravy jižního silničního mostu ev. č. 13-085 přes řeku Labe od teplického předmostí k vyústění jižní rampy na jižní estakádu. Objížďka po ul. Kamenická, Příkrá, po sil. II/262 - Benešovská, Lipová a Kamenická. (do 7.11.2004).

I/13
úplná uzavírka silnice v obci Ostrov - Dolní Žďár na Karlovarsku v úseku cca 1,6 km od křižovatky se sil. I/25 ve směru na Chomutov. Důvodem je výstavba obchvatu. Provoz veden po souběžné provizorní komunikaci. (do 30.3.2005)

I/13
úplná uzavírka jízdního pásu ve směru Most - Chomutov v k.ú. Most, pravý jízdní pás 4 pruhové silnice v délce cca 500 m před křižovatkou sil. I/13 s místní komunikací ul. Tvrzova. Objížďka ve směru Chomutov po sil. I/13, I/27, II/255 zpět na sil. I/13 - opačně : I/13 na MK Tvrzova přes okružní křižovatku zpět na I/13. (do 31.8.2004)

I/13
částečná uzavírka a úplná uzavírka nájezdového ramene na I/13 v prostoru mimoúrovňové křižovatky v ul.Lipská. Důvodem je oprava horkovodu (do 31.7.2004)

I/13
částečná uzavírka (Karlovy Vary) v úseku Květnová - Stráž nad Ohří z důvodu provádění opravy silnice. (do 15.8.2004)

I/13
částečná uzavírka - průtah obcí Stráž nad Ohří z důvodu opravy povrchu komunikace. (do 31.7.2004)

I/13
úplné a částečné uzavírky na silnici I/13 - I/35 Stráž nad Nisou - Bílý Kostel po dobu stavby "Zkapacitnění silnice I/13-I/35". Při úplné uzavírce bude provoz veden oběma směry přes stávající rampy MÚK Machnín. Při částečných uzavírkách bude převeden do zúžených jízdních pruhů za snížené rychlosti na 50 km/hod. (od 13.4.2004 do 31.10.2005)

I/15
Úplná uzavírka silnice v Litoměřicích, pouze o víkendech, vždy od pátku 20.00 hod. do pondělí 04.00 hod. mimo víkendy od 19.9. do28.09. a 17.10. - 26.10.2003 z důvodu opravy Tyršova mostu ev.č. 15-042. Objízdná trasa je vedena - Litoměřice, Terezín, Doksany, Podlusky, Roudnice nad Labem, Vědomice, Chodouny, Polepy, Křešice, Litoměřice. (do 31.08.2004)

I/15
úplná uzavírka silnice v Lovosicích z důvodu celkové rekonstrukce mostu přes potok Modla. Objízdná trasa pro NA: po dálničním přivaděči, dále po sil. II/247 a zpět na sil. I/15 směr Terezín, pro OA: po sil. III/00817, dále po sil. II/247 přes obec Lukavec a zpět na sil. I/15. (do 27.8.2004)

I/15
částečná uzavírka silnice v místě vjezdu do areálu čerpací stanice Shell u obchodního centra v Litoměřicích u Kauflandu z důvodu stavby okružní křižovatky. (do 30.11.2004)

I/16
Nové Zámky - Vestřev , okr. Trutnov - částečná uzavírka mostů evidenční číslo 16-067 a 16-068 z důvodu jejich havarijního stavu. Uzavírka se týká vozidel s hmotností nad 3,5 t. Pro tyto platí objízdná trasa z obce Horka u Staré Paky, směr na Studenec, Rovnáčov, Dolní Braná, Vrchlabí, Lánov, Rudník a Trutnov. Objízdná trasa není vhodná pro přepravu nadměrných nákladů. Most přes Labe je ve výstavbě. (do odvolání)

I/16
úplná uzavírka silnice v úseku Bezděčín - Bezno z důvodu opravy vozovky, opravy mostu přes Jizeru v Krnsku. Objížďka ve směru od M. Boleslavi přes Brodce, Horky, Chotětov a Bezno, ve směru od Mělníka přes Chotětov, Zdětín, Dražice a Bezděčín, pro tranzitní dopravu po silnici R 10. (od 1.7. do 10.7.2004)

I/16
částečná uzavírka v km 26,694 - 26,884 v obci Vítov a v km 28,251 - 28,341 v obci Luníkov z důvodu plynofikace obcí Žižice, Luníkov, Osluchov, Vítov a Drnov. Provoz bude veden po volné části vozovky. (od 1.7. do 30.9.2004)

I/17
částečná uzavírka v úseku Heřmanův Městec - Nový Dvůr u Heř. Městce, na vjezdu do Heř. Městce (před ČSPHM Pohona ve směru od Chrudimi), v délce 150 m. Důvodem je výstavby dělícího ostrůvku, včetně inž. sítí. Provoz bude veden po polovině vozovky. (od 15.7. do 19.9.2004)

I/17
přechodná úprava provozu v úseku Heř. Městec - Nový Dvůr u Heř. Městce, od konce náměstí po křižovatku Nový Dvůr z důvodu frézování živičného povrchu. (od 13.7. do 30.8.2004)

I/17
přechodná úprava provozu v Chrudimi z důvodu opravy žel. mostu v km 81,166 nad silnicí I/17 v Čáslavské ulici v Chrudimi. (od 19.7. do 31.8.2004)

I/18
úplná uzavírka od kruhové křižovatky ul. Evropská až po křiž. na Podlesí z důvodu opravy a rekonstrukce inž. Sítí v průtahu Březových Hor, Příbram. Objízdná trasa vyznačena. (do 15.12.2004)

I/19
částečná a v době od 31.7. do 8.8.04 úplná uzavírka v úseku mezi obcemi Rovné a Bystřice nad Perštejnem z důvodu opravy vozovky (okr. Žďár nad Sázavou). Objízdná trasa bude značena dopravním značením (do 31.8.04)

I/19
úplná uzavírka (dříve II/150) v úseku Stříbrné Hory - Dobrá u Přibyslavi z důvodu opravy a rozšíření silnice. Objízdná trasa bude vyznačena. (od 5.4.2004 - 31.8.2004)

I/19
úplná uzavírka (dříve II/150) mezi Kunštátem a Sebranicemi z důvodu opravy vozovky. (do 31.7.2004)

I/19 a I/29
částečná uzavírka v křižovatce silnic I.třídy 19 a 29 u obce Oltyně (okr.Tábor) z důvodu budování okružní křižovatky (do 31.10.04)

I/20
úplná uzavírka u železničního přejezdu Dobešice směrem od Písek do Prahy, důvodem je výstavba mimoúrovňové křižovatky. (do 21.10.2005)

I/20
úplná uzavírka silnice u křižovatky Nová Hospoda , sil. I/4 a I/20 (400 m do Písku) z důvodu výstavby mimoúrovňového křížení v rámci stavby "Silnice I/20 Písek 7.stavba". Veškerá silniční doprava bude vedena po již vybudované větvi "A" MÚK 1. (do 21.10.2005)

I/20
částečná uzavírka v úseku mezi obcemi Teplička - Vodná (KV) z důvodu opravy povrchu komunikace. Provoz bude veden zbylou částí vozovky (do 31.7.2004)

I/21
částečná uzavírka (Cheb) v obci Vojtanov v úseku 300 m u stavby areálu ČS PHM z důvodu výstavby připojovacího a odbočovacího pruhu. (do 21.7.2004)

I/23
uzavírka silnice v km 53,503 - 53,603 v obci Hamry u Mrákotína na Vysočině z důvodu havárii mostu. (do 10.5.2004 - částečná uzavírka) a (od 11.5. - 30.9.2004 - úplná uzavírka).

I/25
částečná uzavírka v Ostrově, o. K. Vary, v úseku 203 m v Dolním Žďáru ve směru na Jáchymov z důvodu provádění stavebních prací. Doprava bude vedena po volné části vozovky. (do 30.9.2005)

I/27
úplná uzavírka v úseku výstavby nového mostu u Švihova na okr. Klatovy. Provoz bude veden po souběžné provizorní komunikaci (do 31.07.2004)

I/27
částečná uzavírka v místě od areálu Drůbežářských závodů až cca 24 m za konec obce Klatovy-Luby (ve směru na Železnou Rudu), z důvodu realizace stavby "Silnice I/27 průtah Luby". Provoz veden po volné části vozovky. (do 30.11.2004)

I/27
částečná uzavírka silnice v k.ú. obce Očihov, okr.Louny z důvodu stavebních prací, objížďka není stanovena, průjezd zachován (do 22.8.2004)

I/27
částečná uzavírka v Dubí okr. Teplice z důvodu výstavby kruhové křížovatky v úseku křížení ulic Ruská x Novosedlická x Mírová (do 10.11.2004)

I/34
částečná a úplná uzavírka v úseku Krouná - Borová u obce Rychnov z důvodu výstavby provizorní panelové vozovky a následné přestavby propustu (do 20.8.2004)

I/34
dopravní omezení v úseku Kladno - Krouná z důvodu opravy propustků (do 16.7.2004)

I/34
částečná uzavírka v úseku Kamenice nad Lipou - Pravíkov z důvodu opravy mostu přes Dolanský potok (do 31.7.2004)

I/34
částečná uzavírka v obci Vystrkov u Humpolce - nájezd na dálnici D-1 z důvodu rekonstrukce komunkace. (do 25.7.2004)

I/34
částečná uzavírka v km 68,900-69,750 v obci Pravíkov u Kamenice nad Lipou z důvodu rekonstrukce vozovky v průtahu obcí Pravíkov. (do 31.7.2004)

I/34
částečná uzavírka silnice Vystrkov u Humpolce - nájezd na dálnici D-1 okr.Pelhřimov z důvodu rekonstrukce vozovky (do 25.7.2004)

I/34
uzavírka silnice pro tranzitní nákladní vozidla a občas i pro veškerá tranzitní vozidla v úseku od křižovatky se sil. II/363 v Poličce po křižovatku se sil. II/366 ve Svitavách, z důvodu stavby Silnice I/35 Litomyšl - Gajer - Koclířov - oprava objížďky na silnici I/34. Objízdné trasy budou značeny přechodným dopravním značením. ( 13.7. - 15.11.2004)

I/35
částečná uzavírka (levý jízdní pás) v úseku km 231,3 - 239,6 z důvodu opravy vozovky. Obousměrný provoz bude veden v pravém jízdním pásu (do 30.10.2004)

I/37
úplná uzavírka ulice Chrudimská ve Žďírci nad Doubravou od křiž. se sil. I/34 po křiž. se sil. II/345 z důvodu opravy mostu přes Janský potok. (do 31.10.2004)

I/37
úplná uzavírka pro vozidla nad 5 t, ul. Santiniho ve Žďáru nad Sázavou od mostu ev.č. 37-048 po křiž. se sil. III/35016 směr Polnička z důvodu opravy povrchu vozovky. Objížďka ve směru ze Žďáru n/S: Sázava, Velká Losenice, Malá Losenice, Vepřová, Polnička, - opačně Polnička, Vepřová, Malá Losenice, Přibyslav, Nové Dvory, Sázava, Žďár n/S. (do 15.8.2004)

I/38
částečná uzavírka v úseku mezi hranič. Přechody na straně ČR Hatě a Rakouskem z důvodu výstavby benz. Čerpací stanice. Obousměrný provoz bude veden polovinou vozovky (do 30.10.2004)

I/38
úplná uzavírka silnice v obci Želetava, o.Třebíč, v úseku od křiž. se sil. III/4073 Svojkovice po křiž. se sil. II/410 v obci Želetava z důvodu výstavby chodníků a rekonstrukce kanalizace a vozovky. Objížďka pro směr Jihlava - Znojmo: Hladov, Stará Říše, Bohuslavice, Nová Říše, Zdeňkov, Jindřichovice, Želetava - opačně: Želetava, Jindřichovice, Zdeňkov, dále účelové komunikaci do obce Rozseč, Svojkovice. (do 3.11.2004)

I/38
částečná uzavírka silnice (levý jízdní pruh ve směru staničení) v úseku Lesnov - U Boroviny v Jihlavě z důvodu rekonstrukce živičného povrchu vozovky (do 31.7.2004)

I/38
částečná uzavírka v obci Pňov-Předhrádí, o. Nymburk, z důvodu výstavby kanalizace, v úseku od začátku obce Pňov, ve směru od Kolína ,až 200 m za konec obce Pňov. Zůstává volný jeden jízdní pruh. (od 12.7. do 30.9.2004)

I/42
postupná uzavírka silnice, ul.Zvonařka a Opuštěná v k.ú.Trnitá, okr.Brno - město z důvodu budování velkého městského okruhu v úseku km 14,480 až 14,230 (do 15.8.2004)

I/43
částečná uzavírka ve Svitavách, ul. Brněnská u křiž. se sil. I/34, v místě silničního mostu ev.č. 43-050 z důvodu realizace rekonstrukce mostu. (do 31.8.2004)

I/43
Brno, částečná uzavírka rychlostní silnice (ul. Hradecká) na Estakádě přes ulici Hapalova - levá polovina mostu ev.č. 43-005, včetně uzavírky nájezdové větve křižovatky z důvodu rekonstrukce mostu. Provoz bude převeden na pravou polovinu mostu - obousměrně. (do 19.12.2004)

I/42
zvláštní užívání silnice v Brně - Velký městský okruh, ulice Zvonařka a Opuštěná z důvodu provedení podélného výkopu pro uložení plynovodního řadu a umístění mostní podpěry lávky pro pěší (do 30.8.2004)

I/44
úplná uzavírka silnice na Šumpersku mezi obcemi Postřelmov - Bludov v km 18,120 až 18,500 v rámci stavby "silnice I/44 Postřelmov - obchvat". Provoz bude převeden na souběžnou provizorní silnici. (do 30.10.2004)

I/45
částečná uzavírka v obci Zátor na bruntálsku - "snížení zatížitlnosti mostu ev.č.45-024." Trasa není určena pro přepravu nadměrných nákladů. Obj힡ka pro nadm.n. I/11 Bruntál-směr Opava-Velké Heraltice-vlevo III/0574 Brumovice-vlevo I/57 Krnov. (28.6.2004 - 31.12.2007 !)

I/46
částečná uzavírka silnice I/46 v k.ú. Prostějov v km 24,150-27,120 - mostního objektu ev.č.46-014, uzavřen bude nejprve pravý jízdní pás ve směru na Olomouc (do 25.7.2004) a poté levý jízdní pás ve směru na Vyškov (26.7.-31.8.2004). Důvodem je výměna dilatačních spár mostu.

I/47
úplná uzavírka mezi obcemi Nezamyslice a Mořice, o.Prostějov, v úseku cca 1 000 m , z důvodu rekonstrukce mostu přes Mořický potok. Obousměrný provoz ze silnice I/47 bude převeden na nově vybudovanou provizorní souběžnou silnici. (do 30.11.2004)

I/50
částečná uzavírka ve Starém Městě v km cca 61,400 - 61,650 a 61,700 - 62,135 z důvodu pokračování stavebních prací na průtahu Starým Městem a Uherským Hradištěm. (do 31.8.2004)

I/50
úplná uzavírka na Zlínsku v kat. území Veletiny v km cca 72,700 - 73,500 přes most ev.č. 50-042, důvodem je výměna nosné konstrukce mostu. Objízdná trasa bude vedena obousměrně přes Veletiny a po silnici III/05019 a dále zpět na I/50. (do 31.10.2004)

I/50
uzavírka pravého jízdního pruhu v katastru obce Holubice ve směru z Brna na Uherské Hradiště - st. hranice v km 4,393 - 4,960 tj. v úseku začínajícím na konci větve D-1 (směr od Brna) a končícím za připojením větve vpravo do obce Holubice. Důvodem je výstavba protihlukové stěny. (do 31.8.2004)

I/50
uzavírka silnice v celkového úseku km 86,594 - 96,423 od Bánova po Starý Hrozenkov, okr. Uherské Hradiště. Uzavírka bude prováděna v pěti po sobě jdoucích termínech. (do 31.7.2004)

I/50
částečná uzavírka v úseku hraniční přechod Starý Hrozenkov z důvodu opravy povrchu komunikace na HP. Doprava bude vedena v neuzavřeném jízdním pruhu a bude řízena světelnou signalizací. Nákladní doprava ze Slovenska bude vedena po nové objízdné komunikaci. (do 1.8.2004)

I/50
částečná uzavírka silnice v k.ú. obce Kunovice v úseku km 65.0 - 65.7 ve směru na Kunovice z důvodu opravy mostu ev.č. 50-037 (do 15.8.2004)

I/50
částečná uzavírka silnice v k.ú.obce Kunovice, okr.Zlín z důvodu opravy vozovky, omezen provoz, doprava řízena ( do 31.10.2004 )

I/50
úplná a částečná uzavírka silnice v k.ú. obce Kunovice okr.Zlín z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 50-038, objízdné trasy řádně vyznačeny (částečná od 7.7.do 31.10.2004, úplná od 7.7. do 31.8.2004 )

I/50
úplná uzavírka silnice v k.ú. obce Veletiny, okr. Zlín z důvodu opravy mostu ev.č.50-043, doprava bude vedena po místním provizoriu soupravy MMT (do 30.9.2004)

I/50
částečná uzavírka silnice mezi obcemi Staré Hutě - Rasová z důvodu rekonstrukce mostů ev.č. 50-027 a 50-028, omezen provoz, řízeno SSZ (do 31.7.2004)

I/52
částečná a úplná uzavírka mostů v k.ú. Brno - Horní Heršpice a Brno - Dolní Heršpice. Důvod uzavírky: provádění stavby "sil. I/52 Brno - mosty ev.č. 52-0091 a 52-0092 ul. Vídeňská přes D-1. (do 31.12.2004)

I/52
částečná uzavírka v km 49,62-49,750 v obci Mikulov (Břeclav) z důvodu rekonstrukce mostu. (do 30.9.2004)

I/52
úplná uzavírka v k.ú. Mikulov v úseku křižovatky silnic I/52 x I/40 z důvodu opravy vozovky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích (do 12.9.04)

I/54
částečná uzavírka silnice v k.ú. Slavkov, Horní Němčí, Strání v úseku cca 70,3 až 78,6, okr.Uh.Hradiště z důvodu opravy vozovky. Objížďka není stanovena, doprava bude vedena po zbylé části vozovky (do 31.7.2004)

I/55
částečná uzavírka v místě křižovatky se sil. III/4262 v k.ú. Sudoměřice a před křižovatkou se sil. I/70 v k.ú. Petrov, o.Hodonín, v rámci stavby "Silnice I/70 Sudoměřice - obchvat". (od 7.7. do 30.11.2004)

I/55
částečná uzavírka, levý jízdní pás v Olomouci v úseku ul. Rolsberská z důvodu rekonstrukce kanalizace (do 19.7.04)

I/56
částečné uzavírky silnice v úseku km 39,330 - 40,280 pravého i levého jízdního pásu z důvodu stavebních prací (do 30.11.2004)

II/111
úplná uzavírka v ul. Benešovská v Divišově z důvodu stavby kanalizace (do 10.10.2004)

II/112
úplná uzavírka ve Vlašimi v km 18,280-18,420 z důvodu opravy povrchu vozovky. (od 15.7. do 15.11.2004)

II/113
úplná uzavírka v ul. Vlašimská v Divišově z důvodu stavby kanalizace (do 1.8.2004)

II/139
úplná uzavírka v Písku v úseku ulic Čelakovského a Pražská z důvodu opravy vozovky a inž.sítí. Objížďka je vedena po místních komunikacích (do 31.8.04)

II/157
částečná uzavírka v úseku km 144,378 - 144,766 k.ú. Lidečko, o. Vsetín, z důvodu opravy povrchu vozovky a výstavby nové komunikace. Provoz veden po jedné polovině vozovky - obousměrně. (od 1.4. 2004 do 20.6.2005)

II/159
úplná uzavírka na okrese Tábor mezi mosty ev..č. 159-011 po 159-012 z důvodu opravy mostů. Objízdná trasa bude vyznačena (do odvolání)

II/176
úplná uzavírka silnice v obci Hvožďany z důvodu výstavby kanalizace. (do 31.7.2004)

II/180
částečná uzavírka z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace v obci Zruč - Senec v úseku ulice Třemošenská. Obousměrný provoz bude zachován. (do 31.8.2004)

II/183
částečná uzavírka v Rokycanech na křiž. sil. II/183 a II/605 "U jatek" z důvodu stavebních úprav křižovatky. (jedná se o 1. etapu - do 23.8.2004)

II/204
částečná uzavírka v obci Loza (o.Plzeň-sever) v úseku od křižovatky se sil. II/205 ve směru na Mrtník a silnice II/205 v obci Loza od křižovatky se sil. II/204 ve směru na Dražeň a křižovatky silnic II/204 a II/205 - po polovinách, z důvodu provádění prací na kanalizaci. Provoz bude veden po volné polovině vozovky. (do 31.7.2004)

II/204
částečná uzavírka v obci Dolní Bělá (okr.Plzeň-sever) z důvodu budování kanalizace před obchodním domem Jednota (do 20.7.04)

II/206
částečná uzavírka silnice v obci Žihle okr. Plzeň-sever, z důvodu provádění plynofikace obce. Objížďka není stanovena, provoz veden vždy po volné polovině vozovky. Silnice není vhodná pro přepravu nadm.nákladů (do 31.7.2004)

II/229
částečná uzavírka v obci Kralovice, okr.Plzeň-sever z důvodu opravy povrchu vozovky (do 23.7.04)

II/253
částečná uzavírka v k.ú. Dubí, Přítkov, Krupka, o. Teplice, z důvodu opravy povrchu komunikace a propustků. Provoz veden po volné části vozovky. (od 18.8.2003 do 30.10.2004)

II/257
úplná uzavírka silnice v obci Mirošovice, okr.Teplice z důvodu opravy mostu ve.č. 257-001, objízdné trasy budou řádně vyznačeny ( od 16.7. do 30.10.2004 )

II/303
částečná uzavírka silnice z důvodu opravy opěrné zdi v k.ú.obce Bukovice, okr. Náchod, doprava bude regulována semafory (do 30.11.2004)

II/304
(Náchod) - úplná uzavírka v úseku Česká Skalice-Skaličan z důvodu napojení komunikace na nový mostní objekt. (19.7.-30.7.2004)

II/311
úplná uzavírka v úseku Bartošovice v Or.horách - Neratov - Zemská Brána z důvodu opravy vozovky a opravy mostu ev.č. 311-011. Objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením ( do 31.10.2004)

II/319
úplná uzavírka v úseku Horní Rokytnice - Bartošovice v Orl. Horách z důvodu rekonstrukce silnice. Objízdná trasa je vedena přes Kunvald, Rokytnice v Orl.horách a Neratov (do 31.10.2004)

II/326
částečná uzavírka (od 17. Do 20.7.04 úplná) z důvodu rekonstrukce vozovky. Objízdná trasa pro tranzitní dopravu bude vyznačena dopravním značením. Uzavírka bude v úseku od hranic okresů Jičín a Hradec K. po odbočku na Dobrou Vodu za obcí Bašnice (okr.Jičín) (do 31.7.2004)

II/327
úplná uzavírka v úseku mezi obcemi Vojice a Chomutice na okr. Jíčín z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 327-033 (do 31.8.04)

II/349
úplná uzavírka silnice v k.ú. obce Měřín, okr.Žďár n.Sázavou z důvodu opravy kanalizace, objížďka bude označena dopravním značením, přes obec Pustina, zvýšená opatrnost (do 6.8.2004)

II/353
úplná uzavírka v km 41,100 - 46,100 Nové Veselí - Bohdalov z důvodu prací spojených s rozšiřováním silnice. Objízdná trasa vyznačena. (do 31.7.2004)

II/354
částečná uzavírka levého jízdního pruhu v obci Kuklík , o.Žďár n/S, z důvodu zajištění silničního tělesa novou zárubní opěrnou zdí. ( od 1.7. - 20.7.2004)

II/360
úplná uzavírka v km 98,300 - 99,400 v obci Křižanov z důvodu rekonstrukce silnice. (do 13.9.2004)

II/380
částečná uzavírka v obci Moutnice (okr.Brno-venkov) z důvodu budování kanalizace. Obousměrný provoz bude zachován (do 20.8.2004)

II/613
Ústí nad Labem, ulice Žižkova, úplná uzavírka v úseku od kruhové křižovatky Bílinská x Střelecká po sjezd k firmě INTERCOM z důvodu opravy vozovky. Objížďka po osobní dopravu je vedena po místních komunikacích, pro nákladní dopravu po okruhu. - obousměrně. (do 31.8.2004)

zdroj:
Centrum dopravních informací Policie ČR Praha

autor: PČR
Spustit audio