Nová pravidla pro předjíždění cyklistů: Boční odstup 1,5 metru. Jaké jsou výjimky?

1. leden 2022 12:00

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích od 1. ledna stanovuje pro řidiče povinnost při předjíždění dodržet od cyklisty boční odstup 1,5 metru.

Čtěte také

Od 1. ledna 2022 na českých silnicích platí nové pravidlo pro předjíždění cyklistů. Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích řidiči musí se svým autem dodržet boční vzdálenost jeden a půl metru.

Jak vzdálenost odhadnout?

Řidičům může napovědět třeba šířka silnice. Ta je obvykle pět a půl metru. U silnic nižších tříd pak tři metry.

Policie na leden chystá kampaň, která by měla řidičům pomoct dostatečnou vzdálenost od cyklistů rozeznat.

Jasně daný odstup má zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích, zdůrazňuje dopravní expert Ústředního automotoklubu Igor Sirota: "Musíme brát v potaz, co udělají ostatní účastníci provozu. Ale taky co případně může udělat ten cyklista. On pro nás zdánlivě neočekávaně může najednou vybočit, aby nespadl. My musíme mít dostatek prostoru, abychom ho neohrozili."

Čtěte také

Kontroly? Průkaznost?

Policisté přiznávají, že s kontrolami to bude komplikované, stejně jako s případným dokazování.

"Pokud tento manévr bude zadokumentován stávajícími technickými prostředky, kterými policie disponuje, pak záleží, zda přestupek vyřeší policista na místě, či věc oznámí příslušnému správnímu orgánu, který může přibrat i znalce,"  vysvětluje mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová.

Za nedodržení odstupu hrozí řidičům na místě až dvoutisícová pokuta.

Výjimky existují

Na silnicích, kde mají cyklisté vymezený pruh, není nutné dodržovat diskutovaný odstup jeden a půl metru. A tam, kde je maximální dovolená rychlost 30 km/h, stačí metrový odstup.

Cyklista na cyklostezce v Bráníku.

Další změny v legislativě pro rok 2022

Úprava kompetencí obecní či městské policie
Strážníci obecních či městských policií budou moci od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky.

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Vyšší rychlost pro vozidla Integrovaného záchranného systému
V roce 2022 také dostanou vozidla základních složek Integrovaného záchranného systému možnost jezdit vyšší rychlostí než 80 km/h. Dosud mohla jezdit vyšší rychlostí jen při zapnutých výstražných majácích, nově pro ně budou platit při jízdě „bez majáků“ stejné rychlostní limity jako pro vozidla do 3,5 tuny a autobusy. Cílem změny je umožnit těmto vozidlům rychlejší návrat na základnu a dřívější připravenost k dalšímu zásahu.

Změny v bodovém systému
Vedle pokuty se budou od 1. ledna 2022 nově zapisovat i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory
Nově bude od Nového roku možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Nyní lze traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Vymezení skupin řidičského oprávnění AM a B1 v souladu s unijním právem
U dvoukolových a tříkolových vozidel bude od 1. ledna 2022 řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h – pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění nebude potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM bude možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW (dosud to byly maximálně 4kW). S řidičským oprávněním B1 bude možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem (dosud to bylo maximálně 15 kW).

Výjimky pro cyklisty
Na Nový rok začne platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Omezení alkoholu na takzvaných pivních kolech
Lidé na takzvaných pivních kolech (beerbike) nesmí od 1. ledna 2022 požívat alkohol či jiné návykové látky ani jezdit pod jejich vlivem. Budou mít také povinnost podrobit se na výzvu policisty vyšetření na jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog.

Parkování vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče
Nově dostanou od ledna možnost označovat vozidla speciálním označením i někteří zdravotničtí pracovníci poskytující domácí péči. V naléhavých případech jim to usnadní parkování. Doposud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu.

Větší pravomoci obcí při odstraňování vraků
Obce budou moci od Nového roku iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník pozemní komunikace.

Vyšší pokuty za odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení
Při odmítnutí nízkorychlostního kontrolního vážení se navyšuje od 1. ledna horní hranice sazby pokuty ukládané příkazem na místě z 30 000 Kč na 100 000 Kč.

Zpoplatnění dalších silnic I. třídy pro kamiony
Od poloviny roku 2022 budou vozidla nad 3,5 tuny platit mýto i na dalších 380 kilometrech silnicích I. třídy. Mezi úseky, na kterých by se mělo začít platit mýto, patří například silnice z Jihlavy na Hatě nebo z Jihlavy do Havlíčkova Brodu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

 

autor: ZV
Spustit audio