1. 7. 2006: Všechny do sedaček!!!

3. březen 2006 13:00

Do zavedení nových pravidel na našich silnicích zbývají přesně 4 měsíce. Ono totiž zdaleka nepůjde jen o tolik diskutovaný bodový systém. A proto budete od dnešního dne, týden co týden, dostávat ve srozumitelné podobě rady a upozornění, čeho se od 1. července raději vyvarovat. A o čem bude řeč dnes? Mnozí z nás mají děti, a bohužel mnozí je vozí bez autosedaček, protože to považují za zbytečnou a nemalou investici. Tak začněte šetřit, když už si nevážíte zdraví svých dětí už teď, protože všechno bude jinak.

Současná úprava zákona nemá v civilizovaném světě obdoby, když používání dětských zádržných systémů nařizuje pouze na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. V červenci se konečně dočkají i děti nezodpovědných rodičů.

"Tato povinnost bude stanovena podle mezinárodních zásad, které stanovují, že děti do celkové hmotnosti 36 kg nebo do celkové tělesné výšky 150 cm musí být přepravovány v dětském zádržném systému," vysvětluje JUDr. Zdeněk Svátek.

Pozorní posluchači si všimli, že už nebude omezení věkem, ale váhou a výškou, kterým bude muset odpovídat zádržný systém. Autosedačka se ale zpravidla přidělává bezpečnostním pásem a u nás je průměrné stáří vozového parku přes 13 let. Takže řada aut pásy vzadu nemá.

"Sedačka nemůže být ve vozidle připevněna bezpečnostním pásem, čili u těchto vozidel tato povinnost odpadá."

Ale pozor! Majitelé starších aut, neradujte se. Jedno omezení tady bude a bude se týkat především těch, kteří po narození potomka nemají zrovna peněz na zbyt.

"Zákon říká, že ve vozidle, které není vybaveno bezpečnostním pásem, nesmí být přepravováno dítě mladší 3 let. Pokud jde o sedadlo vedle řidiče, tam nesmí být přepravováno dítě menší než 150 cm."

Naopak řada moderních vozů je vybavena i airbagem spolujezdce, kde dítě přepravují nejraději maminky, aby jej měly po ruce.

"Pokud nebyl airbag uveden mimo činnost nebo byl uveden automaticky, pak musí být dítě přepravováno čelem ke směru jízdy. Nikdy obráceně, tedy proti směru jízdy."

Zákon pamatuje i na rodiny s více než dvěma dětmi.

"I na to novela pamatuje, když říká, že jsou-li vzadu dvě autosedačky, pak dítě starší 3 let a menší než 150 cm smí být přepravováno za použití bezpečnostního pásu."

A po určité období bude možné přepravovat v autě vzadu i více dětí, například na sportovní, školní nebo kulturní akce.

"Pokud počet dětí starších 3 let přesáhne počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo autosedačkami, pak je do 1. května 2008 dovoleno mimo dálnice a silnice pro motorová vozidla tyto děti přepravovat bez použití zádržného systému."

Předpokladem je také omezení rychlosti takového vozidla na 70 km/h. Další výjimky z používání zádržného systému budou například ze zdravotních důvodů nebo vozidel policie, záchranného systému a taxislužby ve městě.

O této problematice zákon říká:

Paragraf 6

(1) Řidič motorového vozidla je povinen

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, 1. dítě mladší tří let, 2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě 1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům, 2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem.

autor: pgj
Spustit audio