Asfalt mi zničil auto

3. srpen 2006 13:00

Možná se vám to taky stalo. Ptáte se, co? Že váš vůz přišel při opravě silnice k úhoně. K tomuto odhadu mě vede fakt, že v redakci máme několik dopisů od Vás posluchačů, ve kterých se kolega Petr Kološ obvykle dočetl, jak jste jeli po nově opravené, případně právě opravované, silnici a na autě vám zůstaly skvrny od asfaltu, nebo Vám auto poškodil odletující štěrk. Jeden příběh za všechny:

"Projížděl jsem osobním autem po silnici I. třídy úsekem, který se opravoval. Položili tu novou asfaltovou vrstvu. Řidiče na to upozorňovala značka současně s omezením rychlosti na 20 km/h. Protože zásadně jezdím opatrně, a v noci obzvlášť, jel jsem v tomto úseku tak pomalu, že rychlost neukazoval ani tachometr, který je cejchovaný až od 20 km/h. Když jsem ale přijel domů, zjistil jsem, že mé pneumatiky jsou silně pokryté vrstvou asfaltu s nalepenými kamínky v dezénu. Co mohu v tomto případě udělat? A pokud by pneumatiky nebo jiný díl byly trvale poškozeny, mám nárok na náhradu škody?" napsal nám Bohdan Stromšík.

Ještě než dáme slovo odborníkovi, odpovíme na první ze dvou otázek. Pneumatiku zašpiněnou asfaltem je dobré očistit třeba špachtličkou a až asfalt ztuhne, sám opadá. Gumu každopádně čistěte mechanicky, nepoužívejte rozpouštědla. No, a co když přece jen kvůli opravám silnice dojde k poškození auta?

"Podle § 27 zákona 13/1997 o pozemních komunikacích je to závada ve sjízdnosti. Za tu odpovídá ten, kdo ji způsobil, tedy příslušný správce nebo vlastník, protože provádějící firma pracuje pro něj. Odpovědnost je dána s výjimkou, že správce nebo vlastník neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností závadu odstranit nebo na ni předepsaným způsobem, tedy dopravním značením, upozornit."

Ono "odstranění závady ve sjízdnosti" je ale podle JUDr. Pavla Fastra v tomto případě trochu nesmysl. O tom se můžeme bavit, když bude silnice v zimě třeba namrzlá a neošetřená, nebo když si zničíte auto v nečekané díře na silnici.

"Něco jiného je sesun hlíny na silnici po přívalovém dešti a někdo vzápětí dostane smyk, kdy správce snadno prokáže, že nebylo v mezích jeho možností na to upozornit. V popisovaném případě se ale jedná o to, že škoda byla způsobena jeho konáním. Na to musí upozornit předepsanou dopravní značkou."

Na zmiňované výstražné značce je auto, kterému od kola odletují kamínky. Když před místem prací nebude a auto dojde k úhoně, máte náhradu škody skoro jistou.

"Správce nebo vlastník porušil svoji povinnost. Měl závadu odstranit, což asi při dané technologii nešlo, a nebo měl na problém upozornit předepsanou značkou. Kdyby tam značka nebyla, pak je to jeho chyba."

Podle doktora Fastra by ale vždy mělo jít jen o zmiňovanou výstražnou značku s autem a odletujícími kamínky, univerzální značka "Práce na silnici" nestačí.

"Můj osobní názor je, že tato značka by byla nedostačující. Měla by být použita konkrétní značka, upozorňující na dané nebezpečí."

Pavel Fastr díky své mnohaleté praxe říká, že když řidič vidí zmiňovanou výstražnou značku, a přesto pokračuje v jízdě, zcela vědomě bere riziko na sebe.

"Ano, takto bych to vykládal. Samozřejmě, závazný výklad zákona dá jedině soud. Tedy, zda má poškozený slušné svědectví, pak může zkusit žalobu, protože nikdo z nás není schopen předjímat, jak soud rozhodne."

Je tu ovšem další možnost, jak dostat náhradu za škodu, a to i ve chvíli, kdy bude místo označené správnou značkou. Hned v úvodu je ale nutné říct, že je to možnost spíš teoretická.

"Je faktem, že čím je technologie dražší, tím méně tato situace hrozí. Tyto škody se objevují při opravách, kdy se jednotlivé výtluky opravují obalenou drtí, což je nejlevnější technologie, a proto je nejčastěji používána. Myslím si, že pokud je technologie dodržena, pak nárok na náhradu škody nikdo nevysoudí. Vím, že je to kruté, ale jak jinak? Nechtěl bych předjímat, jak by rozhodl soud. Rozhodně prokázání porušení technologického postupu, že například bylo použito moc nebo naopak málo živice a ta létala okolo, nebo že nedošlo ke zhutnění válcem, a tak dále, pak bych poškozenému dával naději. Ale opravdu pouze v případě, že nebyl technologický postup dodržen."

Prokázat něco takového je ale velký problém i pro odborníka. To, že laik nemá v tomto směru žádnou šanci, pochopíte vzápětí.

"Převážně se jedná o znečištění asfaltem. Tedy situace, kdy používáme nátěrové nebo přilepovací technologie asfaltové emulze. Jednoduše řečeno, asfalt je v určitém daném množství ve vodě. Přidává se látka, která zajišťuje štěpení asfaltu, a ta se dá nějakým způsobem načasovat. Jedná se o hodiny. Toto vše je závislé na použité látce, ale také na venkovní teplotě a podkladu. Časování se provádí podle potřeby zhotovitele v návaznosti na použitou technologii. Pro laika je to naprosto nerozlišitelné."

Kdybyste se sami dostali do situace, že byste chtěli po správci komunikace náhradu škody, pamatujte na to, že pro případný spor je třeba sehnat co nejvíce svědectví. To znamená zastavit jiného motoristu, místo a značení si nafotit, třeba mobilním telefonem, který už většinou má fotoaparát, a pak se se svým nárokem obrátit na správce. Možná, že bude patřičný správce nebo firma, která opravu prováděla, pro tyto případy pojištěna, a Vy pak svůj nárok budete řešit s pojišťovnou.

autor: pek
Spustit audio