Do nádrže se vejde víc

15. březen 2006 13:00

Také jste natankovali u pumpy a podivovali se jak to, že se vám do nádrže vešlo víc než je její uváděný objem. První co člověka napadne je, že ho někdo okrádá. Jak je přece možné, že na stojanu svítí 50 litrů, já za ně zaplatím, a ty se vešly do nádrže o deklarované velikosti 45 litrů? Jak to?

Ověřování a kontrola stojanů u čerpacích stanic je dána zákonem o metrologii z roku 1990, a to proto, že jsou zařazeny mezi měřidla, která podléhají kontrole. Zákon také určuje, kdo je oprávněn je kontrolovat. V případě čerpacích stanic to v drtivé většině případů provádí Český metrologický ústav.

"Kontrola probíhá podle metrologického předpisu, který stanoví přesný postup této kontroly, kde jsou definovány průtoky při nichž se měřidlo zkoumá. Pro ilustraci maximální povolená chyba pro to, aby měřidlo prošlo, je 0,5 %, což je při 50 litrech 0,25 l. Četnost kontrol stanovuje vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu a je dáno, že stojan musí být zkontrolován jednou za 2 roky. Ovšem, vzhledem k tomu, že na značkách vyznačujících platnost kontroly je vyznačen pouze rok, do kdy kontrola platí, bere se vždy, že je platná do 31. prosince příslušného kalendářního roku," vysvětluje Ing. Vladimír Peršl, ředitel pražského oblastního inspektorátu Českého metrologického institutu.

Dnes už si i obyčejný motorista může ověřit, že stojan je správně ocejchován a zkontrolován.

"V posledních letech jsme z naší iniciativy začali na stojany vylepovat terčík v barvách státní vlajky. Tento terčík s nápisem Český metrologický ústav a vyznačeným rokem platnosti kontroly je umístěn v blízkosti měřidel. Pro laika je to snadná možnost kontroly, že je stojan zkontrolován."

Provozovatel čerpací stanice je povinen si zajistit včas kontrolu stojanu, a také vést evidenci měřidel. Když projde platnost ověření, nesmí být stojan v provozu, jinak provozovateli hrozí sankce, kterou může udělit Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Nová kontrola stojanu musí být provedena také v případě, že byl opravován, a to i před vypršením platné prohlídky.

Jestliže se nám nezdá množství natankovaného paliva, pak se můžeme obrátit na obsluhu, která nám, u solidních čerpacích stanic, poskytne potřebné doklady o kontrole stojanů. Jestliže i nadále máme pochybnosti obracíme se na Českou obchodní inspekci nebo přímo na Český metrologický ústav. Jenže, v případě, kdy se do naší nádrže vešlo více paliva než je uvedený objem nádrže, si musíme uvědomit jednu věc.

"Zabývali jsme se tím a vyžádali jsme si přímo stanovisko domácího výrobce automobilů, tedy mladoboleslavské škodovky. Z něj vyplynulo, že každá nádrž má určitý bezpečnostní prostor, což je logické, a to zvlášť, když uvážíme, že pohonné hmoty jsou poměrně teplotně závislou roztažnou kapalinou. Nádrže tedy mají poměrně velký bezpečnostní prostor tak, aby nedocházelo k úniku paliva nějakým bezpečnostním ventilem. O tomto prostoru se při deklaraci objemu nádrže nehovoří, ale existuje a pohybuje se v řádech litrů. Domnívám se, že 99,9 % případů, kdy si lidé stěžují na to, že tankují méně než je jim deklarováno, protože se natankované množství podle nich do nádrže nemůže vejít, je dáno technikou tankování a překonáním bezpečnostního ventilu."

A pozor! Nedodržení správného postupu tankování podle návodu a snaha dostat do nádrže co nejvíc, se může vymstít, protože když dojde k zaplnění bezpečnostního objemu nádrže, odvzdušňovacích prostor a hrdla nádrže, odmítá výrobce odpovědnost za případné škody. A co že se může stát? Představte si, že v minus 10 °C natankujete až po hrdlo a záhy auto odstavíte do vyhřáté garáže. Benzín se vlivem tepla roztáhne a začne unikat z nádrže, no a neštěstí je hotovo...

Tak vida. Není všechno, jak se na první pohled jeví. Takže rada na závěr: Nikdy netankujte až po hrdlo ve chvíli, kdy budete následně parkovat. Roztažnost benzínu je totiž poměrně velká a teploty uvnitř nádrží z nichž tankujeme se mohou pohybovat výrazně níž než venkovní teploty, především v horkých dnech.

autor: pgj
Spustit audio