I strážník může dát dýchnout

6. leden 2006 13:00

Alkohol versus řidiči. Věčný souboj, nad nímž bdí odnepaměti policisté. Od počátku roku ovšem odhalování opilých hříšníků neleží jen na jejich bedrech. Vyšel nový zákon o opatřeních při ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami. A ten značně rozšiřuje okruh lidí, kteří mohou podezřelého, a tedy i řidiče, nechat, jak se říká, dýchnout.

Ale vezměme to popořadě. Kdo a koho tedy může nechat podrobit orientační dechové zkoušce?

"Ten, kdo vykonává takovou činnost, že by mohl svým jednáním ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob či způsobit věcné škody, je povinen vyhovět výzvě příslušníka Policie ČR, obecní policie, Vojenské policie, Vězeňské služby ČR, zaměstnavatele nebo jeho lékaře podrobit se vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu. Znamená to, že tyto oprávněné osoby mohou podezřelého vyzvat k orientační zkoušce, zpravidla dechové," konstatuje JUDr. Zdeněk Svátek.

Znamená to, že i městský nebo obecní strážník může nechat řidiče dýchnout, ale už nemůže řidiče poslat na případné lékařské vyšetření.

"Městský nebo obecní strážník požádá státní policii, aby požádala o pomoc lékařské pracoviště, kde bude, podle terminologie zákona, proveden odběr biologického materiálu, tedy krve."

Už samotné odmítnutí dechové zkoušky strážníkovi se nevyplatí.

"Jestliže odmítnu podrobit se orientační zkoušce, pak na mne bude pohlíženo, jakože jsem pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky."

Z čehož plyne, že už za pouhé odmítnutí hrozí nemalý trest.

"Jedná se o nový přestupek, za nějž může být v blokovém řízení udělena pokuta do 1 000 korun a ve správním řízení až do 15 000 korun. To se týká všech, v případě řidičů motorových vozidel může být ve správním řízení vysloven ještě zákaz řízení až na 2 roky."

Zopakujme, že se jedná o kontrolu osob, které mohou vykonávanou činností ohrozit život nebo zdraví někoho jiného. V případě řidiče motorového vozidla je to jednoznačné, ale ono se to týká například i cyklistů nebo jezdců na koni. I oni mohou způsobit dopravní nehodu. Stejně jako opilec kličkující po silnici. Nebo zedník na lešení. Ale to už do Motožurnálu nepatří.

autor: pgj
Spustit audio