Každá policie řeší přestupky jinak

19. březen 2013 13:30

Může se to stát každému řidiči – na chvíli se zapomene a už jede rychleji, než povolují předpisy. Když ho při tom zachytí radar, má problém. Jenže pozor, od ledna není jedno, jaký radar tento přestupek odhalí. Postupy řešení jsou různé podle toho, jestli vlastníkem radaru je městská, či státní policie.

Nejjednodušší je to pochopitelně ve chvíli, kdy bezprostředně po změření auto zastaví policista, přímo na místě dá řidiči blokovou pokutu za překročení rychlosti a následně se mu připíší i body do karty řidiče. V případě, kdy není znám viník přestupku, je to však složitější.

Důvodem je lednová novela zákona, která zavádí odpovědnost provozovatele vozidla. Policie České republiky totiž u překročení rychlosti nebo špatného stání přestává pátrat po viníkovi a hned předává přestupek do správního řízení.

„Od 19. ledna odevzdáváme přestupky, které jsou zdokumentovány elektronicky, po projednání metodiky s ministerstvem dopravy a vnitra správním orgánům, aby to následně řešili. Nicméně naší ambicí je v první řadě přestupek vyřešit,“ zdůrazňuje Leoš Tržil.

Pro dopravní policii je prioritou práce v terénu a automatizované přestupky jsou jen doplňkem. Pro majitele vozidla to však znamená, že mu rovnou přijde domů výzva k zaplacení částky nižší, než je pokuta. To vyplývá z odpovědnosti provozovatele vozidla. Pokud ji zaplatí, nedostane body a přestupek je odložen.

Městská policie nejdřív hledá viníka

To městská policie postupuje při řešení přestupků z automatizovaných systémů jinak. Vlastně to dělá pořád stejně.

„Pokud známe provozovatele vozidla a jedná se o přestupek, který městská policie může řešit, obesíláme provozovatele a vyzýváme ho, aby se dostavil podat vysvětlení. Když na místě řekne, že není ten, kdo řídil a prozradí totožnost pachatele, městská policie obesílá tuto konkrétní osobu. Pokud to majitel vozidla neřekne, přestupek předá správnímu orgánu,“ potvrzuje Jana Přikrylová z pražské městské policie.

To znamená, že majitel auta musí nejprve na úřadovnu městské policie a teprve poté, pokud neprozradí viníka, se přestupek posílá na správní orgán, který pak pošle výzvu k zaplacení jako v předešlém případě. Proč tak rozdílné postupy? Jednoduše proto, že městská a státní policie se neřídí stejným zákonem. Do budoucna by se však postup měl sjednotit.

„V současné době se společně s ministerstvem vnitra snažíme najít průnik metodik, aby obě policie postupovali shodně. Domnívám se, že v řádech dnů, maximálně do konce března bychom měli mít jasno,“ potvrzuje Vladimír Vošický z ministerstva dopravy.

Jakou cestou se vydáme?

Je otázkou, jestli se půjde cestou státní nebo městské policie. Podle úředníků by mělo být snahou policistů zjistit, kdo přestupek spáchal. Vyřešit se musí také definice automatizovaných systémů. Státní policie pracuje s několika druhy radarů a zatím není jasné, ve kterých případech je možné záznam o přestupku řešit přes odpovědnost provozovatele vozidla.

„Záleží na tom, o jaký technický prostředek, který zaznamenal například překročení povolené rychlosti, se jedná. Máme například laserové měřiče, které pracují pouze v automatizovaném režimu. Za automatizovaný systém může být považováno měření rychlosti úsekové nebo poměrové, nicméně ozývají se hlasy, že za tento typ zařízení může být považováno to, které je umístěno ve služebním vozidle policie, pokud je používáno bezobslužně,“ popisuje Vladimír Šesták z pražské dopravní policie.

Zdá se, že odstranění výmluv řidičů na takzvanou osobu blízkou nebude tak jednoduché, jak se v lednu zdálo.

autor: evk
Spustit audio