Na jih cesta dlouhá

21. listopad 2008 13:00

Dálnice D3 má ve své podstatě do budoucna tři možnosti. Tou nejhorší a nejnepravděpodobnější je to, že nebude dostavěna. Nyní se ale diskutuje o tom, kudy vlastně povede. První varianta začíná u Vestce u Prahy, pokračuje okolo Jílového, dále mezi Sedlčanami a Olbramovicemi, mine Miličín a směřuje na jih. Druhá nově navrhovaná varianta má začátek u Říčan a vlastně kopíruje současnou přetíženou benešovskou silnici.

Dálnice je částečně dostavěna, částečně navržena a o nejdelší části se diskutuje. Středočechy schválené trase totiž konkuruje návrh Ministerstva životního prostředí. Na řadu tedy přijdou studie a nejrůznější komise.

"Tato situace znamená, že se nyní dá těžko hovořit o finálním termínu dobudování celé dálnice D3. Od Prahy až ke státní hranici je to 170 kilometrů, středočeská část měří 58 kilometrů. Domnívám se, že dojde k jistým zpožděním. Původně předpokládané zahájení ve středních Čechách v roce 2010 je dnes nereálné," konstatuje Aleš Brunclík z Ředitelství silnic a dálnic.

Tak kdy?

"Pokud vše půjde dobře a rychle se najde takové východisko, které by znamenalo návrat ke 'stabilizované' variantě, tak začneme nejdříve v roce 2012. Jestliže se ale 'stabilizovaná' varianta ukáže jako nerealizovatelná, pak se o reálných termínech nedá v této chvíli uvažovat."

Tím pádem se ani neví, kolik bude dálnice stát. Každopádně opět se počítá s účastí soukromého sektoru. A jedna dobrá zpráva. Ani jedna z navrhovaných tras není tentokrát v konfliktu se zvláštní ochranou přírody, tedy ochrany ohrožených druhů. Přesto se trasa okolo Jílového ekologům nelíbí.

"Je v rozporu s takzvanou obecnou ochranou přírody a krajiny, například ochranou krajinného rázu a rekreačního zázemí," vysvětluje Aleš Kuták z Ministerstva životního prostředí.

Proto se kloní k trase PROMICO.

"V případě trasy 'promico' by dálnice vedla již urbanizovaným koridorem, respektive po jeho okraji. Tím pádem je tu konflikt menší. Obecně se dá říct, že výhody a nevýhody u obou tras jsou zrcadlově obrácené. Co je výhodou jedné trasy, je nevýhodou té druhé."

A to se špatně rozhoduje. Takže i tady platí, že kdo si počká, ten se dočká.

autor: pgj
Spustit audio