Na úřad musíme všichni

12. leden 2006 13:00

Ať je to, jak chce, na každého z nás to čeká. O čem že to mluvím? O návštěvě úřadu. Pronásledují nás dnes a denně a nic se neobejde bez patřičného formuláře, razítka a dokladů. A týká se to i motoristů: kdo chce jezdit, musí mít v pořádku doklady, a kdo chce mít v pořádku doklady, musí na úřad. Pojďme si dnes udělat takový malý kurs motoristovy návštěvy úřadu.

Za prvé musíme vědět, kam jít, ale to není tak jednoduché zjistit.

"Těžko někde najdete seznam míst, která mohou řidičské průkazy vydávat. Zjistit se to dá na www.portal.gov.cz v rubrice "životní situace" . Pro obyvatele Prahy je to v Kongresové ulici v Praze 4," radí Josef Mihalík, ředitel odboru dopravně správních agend Magistrátu hlavního města Prahy.

Tou nejnepříjemnější věcí je, když doklady ztratíme nebo nám je někdo ukradne.

"Pokud dojde k odcizení nebo ke ztrátě řidičského průkazu, držitel je povinen ohlásit to neprodleně na registr řidičů podle místa trvalého pobytu. Má-li občan potvrzení od police ČR, kde odcizení dokladů případně nahlásil, může toto potvrzení předložit na registru řidičů, není to však povinná příloha k nahlášení. V případě odcizení jak řidičského, tak občanského, průkazu je nejprve nutné požádat o náhradní občanský průkaz a potom můžete přijít a registr řidičů požádat si o vydání řidičského průkazu. Při žádosti o duplikát řidičského průkazu musíte kromě náhradního občanského průkazu předložit ještě průkaz s fotografií, nejlépe cestovní pas."

Dnes vydání řidičského průkazu, které jsou vydávány centrálně, trvá i několik týdnů, což ovšem neznamená, že nebudeme moci řídit.

"Než vám bude vydán plnohodnotný řidičský průkaz, obdržíte na přechodnou dobu náhradní řidičský doklad s vyznačenou skupinou, pro kterou máte oprávnění. S tímto dokladem můžete bohužel řídit jen na území České republiky."

Toto potvrzení platí 30 dní. Bohužel pro cesty do zahraničí není řešením žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

"To by teoreticky bylo možné, ale do mezinárodního řidičského průkazu se vypisuje číslo národního řidičského průkazu, a to není k dispozici. Takže to nejde."

Dalším důvodem pro návštěvu úřadu může být stěhování.

"Pokud se přestěhujete, jste povinen nahlásit změnu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo. To znamená, že změnu nahlásíte na registru řidičů těsně poté, co obdržíte nový občanský průkaz. V rámci Prahy, u řidičských průkazů, kde je uvedena adresa pouze jako Praha, není nutné změnu pobytu hlásit."

A na úřad, ale tentokrát asi s radostí, půjdeme, když si uděláme řidičák třeba na náklaďák. Ale má to jeden háček.

"V případě, kdy jste si například rozšiřoval řidičský průkaz na skupinu C a již jste absolvoval zkoušku, ale nemáte tuto skupinu ještě zapsanou v řidičském průkazu, nesmíte vozidla skupiny C řídit."

To jsme byli na registru řidičů. Teď se vydáme na registr vozidel. Tam půjdeme asi nejraději ve chvíli, kdy si pořídíme nové auto, tedy takové, se kterým budeme chtít jezdit. Klidně si ho můžeme postavit do garáže a jenom se jím kochat.

"Nově nabyté vozidlo je nutné zaregistrovat na registru vozidel podle trvalého pobytu provozovatele, popřípadě podle sídla firmy, které vůz patří. Lhůta k registraci není stanovena. Při žádosti o registraci je nutné předložit velký technický průkaz, doklad o pojištění z odpovědnosti z provozu vozidla, doklad o nabytí vozidla, tzn. fakturu nebo leasingovou smlouvu, samozřejmě doklad totožnosti a u firem výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list. V zastoupení musíte mít plnou moc a souhlas vlastníka, je-li odlišný od provozovatele. Na místě musíte zaplatit správní poplatek podle druhu vozidla. U osobního vozidla zaplatíte 800 Kč," vysvětluje Josef Mihalík, ředitel odboru dopravně správních agend Magistrátu hlavního města Prahy.

Při prodeji auta je postup o něco složitější.

"Navíc ještě musí nový majitel provést evidenční kontrolu. Ta se dělá na stanici technické kontroly a musí proběhnout po odhlášení vozidla bývalým majitelem. Evidenční kontrola porovnává údaje v Technickém průkazu s evidenčními čísly a VIN kódy na automobilu."

A tady se občas dopouštíme chyby.

"Evidenční kontrola musí být vždy provedena novým majitelem. Když ji provede ještě původní majitel, bude muset nový provést novou."

Také auto má své bydliště, které se může změnit.

"Pokud se přestěhujete, máte deset pracovních dnů na to, abyste tuto skutečnost nahlásili na příslušném registru motorových vozidel v novém bydlišti. Ve starém bydlišti nemusíte auto odhlašovat. Vozidlo nemusí v tomto případě procházet evidenční kontrolou. Jestliže se stěhujete z kraje do kraje, musíte odevzdat registrační značky, za které dostanete nové. V rámci jednoho kraje SPZ měnit nemusíte."

autor: pgj
Spustit audio