"Nežere" olej? Chyba!

5. leden 2006 13:00

Výměna oleje. Dalo by se říci - banalita. Prostě zajedeme do servisu, což dnes asi udělá většina z nás, zaplatíme příslušnou částku a za chvíli zase jezdíme. To všechno bychom měli dělat pravidelně, existuje totiž termín - výměnný interval. A ten bychom měli dodržovat. Proč?

Začněme dekódováním výrazu: výměnný interval. Jinými slovy jde o počet ujetých kilometrů, po nichž je potřeba olej vyměnit. O něm nerozhoduje, jak bychom si mohli myslet, výrobce oleje.

"Délku výměnného intervalu zásadně stanovují výrobci automobilů, a to po obsáhlých a nákladných zkouškách nejen na zkušebně, ale i v provozu na řadě vozidel. Tyto zkoušky se provádí dokud je motor vyvíjen," vysvětluje Vladimír Matějovský, technický poradce Ústavu paliv a maziv.

Důležité je tedy dodržet při výměně olej doporučený a schválený výrobcem vozidla. Kdybychom použili jiný a s motorem se něco stalo, pak bychom mohli mít problémy při uplatňování případné záruky. A proč vlastně olej měníme? Je to jednoduché, protože se mění jeho vlastnosti.

"Ke znehodnocení dochází chemickými změnami při tepelném zatěžování a oxidací. Následkem toho dochází k zvýšení kyselosti, ale zejména pak zahušťování. Je-li překročena určitá mez, pak je ohrožena mazací funkce oleje."

A to není všechno.

"V průběhu provozu motoru dochází ke znehodnocení také kontaminací palivem, vodou, kovovým otěrem, nečistotami, u vznětových motorů typicky sazemi, které vytváří známou černou barvu. Do oleje se může dostat netěsností chladící soustavy chladící kapalina, a tak dále. To vše znamená nebezpečí pro stav oleje."

Postupně je tedy znehodnocován a s přibývajícím počtem najetých kilometrů se mění i jeho vlastnosti při rozdílných teplotách. To se za extrémních podmínek může v zimě vymstít.

"Při studeném zimním startu v extrémním případě, není oběžné, není čerpadlo schopné nasát takto ztuhlý studený olej."

A co by to mohlo znamenat pro motor asi není třeba dodávat.

Kdo říká, že mu motor olej, jak se říká, nežere, a má z toho radost, ten si neuvědomuje jednu věc. V motoru někde něco špatně těsní a olej je ředěn. Je-li to například benzínem, pak se výrazně snižují mazací schopnosti oleje a může dojít k poškození motoru. Týká se to především starších karburátorových motorů, které v zimě startují na sytič. Ale i u moderních motorů by měl olej ubývat rovnoměrně. Jeho množství závisí na typu a výrobci motoru, ale jedná se řádově o desetiny litru oleje na 1 000 ujetých kilometrů. Někteří výrobci uvádějí očekávanou spotřebu i půl litru. Měli bychom ho tedy pravidelně kontrolovat a doplňovat. Připomeňme, že vždy stejný typ oleje, který je v motoru. A to nemluvíme jenom o nových autech, vždyť se k nám dováží v průměru 7leté ojetiny.

"Pro tato vozidla, ale i pro starší třeba 10 až 20 let, platí jedno zásadní pravidlo: datum narození jejich motoru má odpovídat datu narození oleje, protože už desítky let se vývoj olejů řídí vývojem motorů. To je základní pravidlo. Olej nevyvíjí pro nový motor a příchodem další generace motoru se pro něj vyvíjí nový olej. Datum narození vozu zjistíme z jeho dokladů, ale pro oleje je třeba mít zvláštní tabulku. Například není problém zjistit, kdy vznikaly české oleje jednotlivých specifikací," radí Vladimír Matějovský, technický poradce Ústavu paliv a maziv.

Výměnná lhůta by měla být hranicí, kdy k výměně oleje dojde. Mávnout nad ní rukou a jezdit ještě nějakých pár tisíc kilometrů je zbytečným ubližováním motoru. Stejně k ní bude muset dojít.

"Zásadně se musíme řídit podle instrukcí v manuálu vozidla. Nová vozidla, která mají prodlouženou výměnnou lhůtu,mají současně senzor, který monitoruje zátěž oleje. Nikoliv jeho stav ale zátěž. Podle ní počítač rozhodne, že je třeba olej vyměnit i dříve než bylo plánováno. V takovém případě je potřeba výzvu palubní diagnostiky uposlechnout a olej vyměnit."

V posledních letech se staly módním hitem takzvané long-life oleje. Tedy oleje, jejichž výměnu výrobce automobilu doporučuje až třeba po 30 000 ujetých kilometrech.

"Musí mít pro vůz olej, který je schopen prodloužený výměnný interval snášet."

Protože i tyto oleje jsou znehodnocovány, a čím víc kilometrů, tím větší znehodnocení a větší riziko poškození motoru.

"Tady je nebezpečí větší, protože výměna přichází později. Proto je u vozidel s výměnným intervalem 20 000 kilometrů, ale dnes je to i 30 000 kilometrů, daleko důležitější dodržet všechny instrukce výrobce. Když výrobce automobilu připustí maximální dobu výměny 30 000 kilometrů, tak předepíše tomu odpovídající olej se schopnostmi tuto zátěž vydržet. Potom je důležité olej tohoto typu používat, protože při použití jiného oleje, který nesnese takovou zátěž, by se mohl motor dostat do havarijního stavu."

Sečteno a podtrženo: pro výměnu oleje platí, že je lepší ji raději provést o něco dříve než později.

autor: pgj
Spustit audio