Nové pravomoci strážníků po 1.7. 2006

14. březen 2006 13:05

Strážníci obecní policie mohou nově měřit rychlost i mimo území své obce (města), tedy mimo úseky pozemních komunikací označených dopravní značkou "obec", ovšem musí postupovat v součinnosti s Policií ČR.

To znamená, že se rozšíří počet míst, kde bude sledována rychlost, hlavně kolem měst a obcí, Připomeňme, že městský nebo obecní strážník může nechat řidiče dýchnout kvůli orientačnímu zjištění přítomnosti alkoholu a může vyzvat řidiče k lékařskému vyšetření, tedy odběru krve. Za odmítnutí dechové zkoušky však bude hrozit stejný postih jako za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Novinkou je také to, že strážník může zabránit řidiči, pokud ten poruší odstavec 1 a 2 paragrafu 118, což jsou provinění, kvůli nimž může zadržet automobil policista ČR, pokračovat v jízdě. Strážník obecní policie je povinen v případech uvedených v odstavci 1 a 2 přivolat policii a řidič je zase povinen setrvat na místě do příchodu policie. Lze předpokládat, že toto rozšíření pravomoci povede k většímu dohledu nad dopravou kolem menších měst zejména bude zpřísněn dohled nad příměstskými komunikacemi, které jsou vzhledem ke zvýšené individuální dopravě hodně frekventované a často je na nich překračována povolená rychlost 90 km/h.

Zákon o této problematice říká:

Paragraf 79, odst. 8

K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií.

autor: Ministerstvo dopravy
Spustit audio