Peníze jako pojistka

31. březen 2006 13:00

Zítra bude 1. dubna a sobota. A přesně za 3 měsíce bude také sobota, ale 1. července, a to na našich silnicích začnou platit nová pravidla. A také zpřísní postihy. V našem seriálu o novinkách, které novela zákona přinese, už jsme se zabývali tím, že bodový systém bude až to poslední. Dnes se podíváme na jinou novinku - kauci.

Kauce je vlastně záruka v peněžité podobě.

"Zajišťuje, aby se ten, kdo je přistižen při dopravním přestupku, který není vyřešen na místě, ale bude předán do správního řízení, k projednání skutečně dostavil," vysvětluje JUDr. Zdeněk Svátek.

Policista bude moci vybrat kauci od 5 000 do 50 000 korun, ale pouze do maximální výše pokuty za příslušný přestupek. Nepůjde o malé částky, a tak samozřejmě bude muset vyplnit potvrzení o převzetí peněz.

"První vyhotovení si nechá policista pro evidenci policejního oddělení. Druhé potvrzení dostane řidič, kterého se to týká, a třetí vyhotovení, a to je nejdůležitější, je předáno s vybranou kaucí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu byla kauce vybrána. To se musí stát nejpozději následující pracovní den po složení kauce."

Výše kauce nerovná se výše konečné pokuty. Za určitých okolností část svých peněz dostaneme zpět nebo naopak.

"Peníze dostaneme zpátky, když bude přestupek projednán ve správním řízení a bude mi uložena pokuta, která je nižší než vybraná kauce. Pak se nám rozdíl vrátí. Kdyby to bylo obráceně, tedy pokuta by byla vyšší než kauce, pak se zbytek od řidiče dovybere. A kdyby byl řidič ve správním řízení uznán nevinným, pak pochopitelně dostane zpátky vrácenou celou kauci."

Když se nám nebude chtít přestupek vyřešit, o vybranou kauci přijdeme.

"To je v případě, kdy nebylo možno u správního řízení dokončit jednání o dopravním přestupku rozhodnutím, protože podezřelý řidič je prokazatelně nedostižitelný nebo se nedostavuje k jednání, není známo, kde se zdržuje, a podobně. To je první případ. A druhý je, když je rozhodnuto o přestupku, je uložena sankce, ale nelze doručit rozhodnutí, protože pachatel je nedosažitelný nebo nečinný."

autor: pgj
Spustit audio