Referentské školení - Zajímá někoho?

11. září 2009 13:00

Nedávno se na nás obrátil jeden z posluchačů se zajímavým dotazem. Zajímalo ho, jestli musí jít na školení řidičů, kterému se říká referenční, přestože firemním autem jezdí jen výjimečně. Ptal se také na postihy: co by se dělo v případě, že by měl nehodu, a zjistilo by se, že nebyl vyškolen?

Hned v úvodu je třeba zdůraznit jednu důležitou věc. Policistu ani strážníka školení zaměstnanců vůbec nezajímá.

"Referenční školení je pracovně-právní záležitost mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Při silniční kontrole se nijak neprokazuje a policista ani není oprávněn kontrolovat, zda se řidič takovému školení podrobil. Takže řidiči v tomto směru nehrozí z hlediska pravidel silničního provozu žádný postih," říká dopravní právník Tomáš Beran.

Je to i proto, že takové školení ani v autě neprokážete. Oficiální dokument k němu totiž, podle majitele autoškoly Oldřicha Krejčího, neexistuje: "Žádný zákon přesně neukládá, jak by měl dokument vypadat. Pro kontrolní správní orgány postačí prezenční listina, ve které je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a číslo ŘP. A nutný je samozřejmě podpis zúčastněného."

Firemní prezenční listinu ale asi těžko budete vozit autem - nota bene, když policistu ani nezajímá. Tomáš Beran nám dokonce řekl, že ze své praxe nezná žádný případ, kdy by neabsolvování školení hrálo roli třeba při vyšetřování dopravní nehody. Samozřejmě máme na mysli ve vztahu k pojišťovně.

"Úplně to vyloučit nelze. Na druhou stranu pojišťovna může krátit pojistné plnění například v rámci povinného ručení nebo havarijního pojištění pouze v případě, že by to ovlivnilo situaci na silnici, tedy průběh dopravní nehody. Ovšem musela by být prokázána nějaká souvislost. Jinak by to vliv mít nemělo," vysvětluje Tomáš Beran.

Policistu referenční školení nezajímá, pojišťovnu také ne. Je tedy někdo, koho zajímá? Samozřejmě kromě autoškol.

"Informaci o tom, zda řidič referenčním školením prošel nebo ne, by v této situaci mohl kontrolovat úřad práce nebo inspektorát bezpečnosti práce, který má tyto záležitosti na starosti," dodává Tomáš Beran.

Inspektorát by to pochopitelně ověřoval u zaměstnavatele, který zároveň nese náklady školení. Na druhou stranu pro zaměstnance jsou taková školení povinná. Nikdo ovšem neurčuje, co se během nich dozví. Každá autoškola proto učí, co uzná za vhodné. Kromě pravidel provozu se obvykle zdůrazňuje i doba řízení - tedy maximálně čtyři hodiny v kuse, po nich má následovat alespoň půlhodinová přestávka. Podle mnohých školitelů je největším přínosem celé akce zvané "referentské školení" právě zdůraznění doby jízdy.

autor: pek
Spustit audio