Strážníci budou měřit rychlost

24. březen 2006 13:00

Nově budou moci po řidiči chtít další doklady kromě občanského průkazu.

"Městský nebo obecní policista bude moci požádat o předložení řidičského průkazu a osvědčení o registraci vozidla, tedy lidově malého techničáku. V případě vozidel s označením pro zdravotně postižené bude moci požadovat doklad od úřadu sociální péče, že toto označení má na vozidle oprávněně," konstatuje JUDr. Zdeněk Svátek.

Kromě zajišťování bezpečnosti na přechodech pro chodce budou moci i nadále zastavovat za určitých okolností vozidla.

"Strážník bude moci zastavovat vozidla, jestliže zjistí, že řidič nebo dokonce i spolucestující je podezřelý, že se dopustil přestupku, kterým byla ohrožena bezpečnost silničního provozu. V zákoně o přestupcích je potom stanoveno, které přestupky bude moci blokově postihnout."

I nadále tedy budou moci postihovat přestupky proti místní úpravě, tedy zákazy stání a zastavení, porušení přikázaného směru jízdy a podobně. Jednoznačně také novela stanoví, jak je to s měřením rychlosti strážníky, protože dosud se právníci přou o výklad současného znění zákona.

"V zákoně je uvedeno, že od 1. července smí městský nebo obecní policista měřit rychlost vozidla. Přitom budou povinni provádět měření v součinnosti s Policií ČR, ale zatím není stanoveno, jak tato součinnost bude vypadat."

Nově budou moci strážníci také v případě závažného prohřešku zabránit řidiči v další jízdě.

"Strážník bude moci dokonce zabránit řidiči v další jízdě, ale potom bude povinnen přivolat státní policii."

To se týká případů, kdy je řidič například podezřelý, že ujel z místa dopravní nehody nebo odmítl orientační zkoušku na alkohol. A tady si neodpustím malý komentář. Už od počátku roku mohou strážníci provádět dechové zkoušky, ale když zjistí, že je řidič opilý, musí zavolat státního policistu. Od poloviny roku budou potřebovat policistu v dalších 7 případech a měřit rychlost budou muset také v zatím nevyjasněné součinnosti s policií. To jsem zvědav, kde všechny ty policisty, kteří ani nebudou moci prakticky takto jim oznámené přestupky vyřešit, vezmeme. Ale to je na jiné a delší povídání...

autor: pgj
Spustit audio