Strážník může trestat vše

15. listopad 2006 13:00

Od 1. července přibylo dopravních policistů. Možná vám to přijde jako nesmyslné tvrzení. Zvlášť, když víme, že jich je naopak méně než by bylo potřeba a ani tabulková místa zdaleka nejsou naplněna. Ono je to ale složitější. K dopravním policistům Policie ČR se totiž připojili městští nebo obecní strážníci, kterým výrazně vzrostly pravomoce. Tudíž na neukázněné řidiče může dohlížet daleko více lidí a je vlastně jedno jakou barvu uniformy mají. A tak se dnes právě na strážníky zaměříme.

Do konce první poloviny letošního roku bylo jasně stanoveno, které přestupky může a které nemůže strážník řešit, respektive za ně řidiče zastavit. Dnes je to vlastně kdykoli a kdekoli, ale má to svoji podmínku.

"Nejdůležitější oprávnění, které bylo rozšířeno a příliš se o něm nehovořilo, je to, že strážník může zastavit každé vozidlo, které je podezřelé ze spáchání přestupku. To znamená, že už se nemusí jednat pouze o přestupek, který je strážník oprávněn řešit, ale o jakýkoli přestupek, jehož řešení potom postoupí příslušnému orgánu," vysvětluje Vladimír Kotrouš, ředitel Městské policie v Praze.

Jsou ale přestupky, které nemohou na místě řešit nejen policisté, ale ani strážníci, a to proto, že je možné za ně udělit rovnou zákaz řízení. A jde například i o opakované nedání přednosti chodci na přechodu, telefonování za jízdy a podobné poměrně běžné přestupky.

"V případě recidivy je to samozřejmě velmi obtížné. Všechny přestupky, za něž lze v případě jejich opakování udělit zákaz řízení, postupujeme správnímu orgánu, který už má patřičné informace, čas a prostor proto, aby zjistil, zda jde o první přestupek nebo jeho opakování."

Novela také vyřešila spory o tom, zda strážníci mohou nebo nemohou měřit rychlost.

"V této oblasti se srovnaly naše pravomoce s pravomocemi Policie ČR. To znamená, že jak policista tak strážník mají zcela stejné pravomoce. Při překročení rychlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obec mohou i strážníci tento přestupek řešit v blokovém řízení a následně ho oznámit příslušnému úřadu kvůli zapsání bodů do karty řidiče. Podotýkám, že jsou stanoveny jasné pokuta a nelze tedy diskutovat o výši pokuty. Při překročení o více než 20 km/h a méně než 40 km/h je sankce vyšší a při překročení vyšším než o 40 km/h v obci se přestupek automaticky oznamuje správnímu orgánu, který ho následně řeší."

A tak se i v Praze, kde je největší provoz u nás a nejvíce aut a řidičů, začalo zbrojit.

"Už začátkem roku jsme pořídili 2 radary zabudované ve vozidlech, aby se strážníci naučili jejich obsluhu. V současné době máme na instalaci radarů dalších 7 vozidel. Do konce roku tak budeme mít celkem 9 vozidel, v nichž bude zařízení na měření rychlosti od českého výrobce. Dále budeme mít 3 ruční laserová a 3 laserová přenosná měřící zařízení."

Ale stále, kromě prevence a dohledu na školáky při cestě ze školy a do školy, zůstává hlavní náplní práce strážníků, a to špatně zaparkovaná auta. A tady i nadále platí, že auto nesmí tvořit překážku silničního provozu, což musí strážník vyhodnotit a popřípadě následně i obhájit.

"Kromě případů, kdy je možné udělit zákaz řízení, což je například při zastavení a stání na místě pro zdravotně postižené, které se předává přímo správnímu orgánu, je možné takový prohřešek řešit různými způsoby. Strážník může vše vyřešit domluvou nebo blokovou pokutou až do 1000 korun. Může také dát za okno oznámení o spáchání přestupku, podle nějž se musí řidič dostavit do 7 dnů k vysvětlení na Městskou policii, může také nasadit botičku nebo zavolat odtah. Od používání botiček ale v poslední době ustupujeme, protože to situaci pouze zakonzervuje. Například v centru města v modré zóně to problém nevyřeší, ale odtažením vozidla se potřebné místo uvolní."

autor: pgj
Spustit audio